Български (България)English (United Kingdom)
Българска Асоциация Диабет
http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9163271.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/3261062.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9529923.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/1547604.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/4997225.png
Дейност


Печат Е-мейл

„Налице е неотложна необходимост от подобряване "на всички нива" на обучението по отношение на диабета, здравословния начин на живот и хранителните навици - каза в интервю за EurActiv.com Stella де Sabata, регионален мениджър за Европа на Международната диабетна федерация.

Какви са основните пречки за човек с диабет за управление на диабетното му състояние в ежедневния живот ? Как може пациентите да имат по-добри възможности за нормален живот и да бъдат по-добре обучени?
Бариерите се проявяват на няколко нива, от персонално ниво през целия път по посока на здравните системи. Диабетът е състояние , което присъства в живота на пациента 24 часа 7 дни в седмицата: За да го управляват правилно, хората с диабет се нуждаят ежедневно от предписаните им лекарства, проверка по няколко пъти на ден на нивото на кръвната захар, инжектиране на инсулин (ако са с инсулинозависим диабет), съобразяване начина на живот с диабетното състояние. Това изисква ежедневни усилия и постоянство с цел предотвратяване на тежки усложнения и дори преждевременна смърт. Това не е лесна задача, което се вижда от нивата на придържане към терапията, които като цяло са все още твърде ниски.
Освен това, има страни в Европейския регион, където, дори и с най-добри намерения, на хората с диабет им е трудно да се придържат към терапията и диабетът е сериозна финансова тежест за тях ако не се ползват от универсалните системи за здравно осигуряване и трябва да заплащат частично или изцяло стойността на предписаното им лечение.

продължава>
 
Печат Е-мейл

Предложения на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ, Асоциация "Докосни дъгата" и НАДМХД за подобряване на условията за самоконтрол на диабета в България

Извадки от Протокол  РД-……..…/ ………..2016г.
на основание чл. 6, ал.4 от Правила за работа на Комисията по разглеждане на предложения за включване на нови медицински дейности и групи медицински изделия за заплащане от НЗОК РД-16-33/02.09.2014г., изменени с РД-16-49/17.11.2016г. /Правила/
 
Комисия, назначена със заповед № РД-18-146/13.10.2016г., изменена със заповед № РД-18-169/17.11.2016, наричана за краткост „Комисията“, в състав:
Ганка Аврамова – председател на Комисията, директор дирекция БФП
д-р Михаил Абрашев – зам. председател на Комисията, началник отдел, дирекция БМП
д-р Румяна Бонева Чупетловска-Колева – зам. председател на Комисията, гл. експерт, дирекция БМП
 
Членове на комисията:
 
д-р Кристина Ангелова Гурова, гл. експерт, дирекция БМП
Таня Тотева Стамова-Кунева, гл. експерт, дирекция БМП
Йорданка Вълчева, началник отдел, дирекция ЛПМИКПО
Лидия Христова, гл. екперт, дирекция ЛПМИКПО
Юлиан Якимов, гл. юрисконсулт, дирекция ЛПМИКПО
д-р Галина Кунева, гл. експерт, дирекция ЕВКСС
 
Разгледа поетапно всички постъпили до 18 ноември 2016г. вкл. предложения в за включване на нови групи и подгрупи по технически характериситики медицински изделия в списъка с медицински изделия /спецификация/, чията стойност, заплащана от НЗОК, ще се определи по реда на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат (обн. ДВ, бр. 104/2011г, посл.изм. и доп. бр. 76 от 12.09.2014г. и бр. 35 от 15.05.2015г.) /Наредбата по чл. 30а/и съответно ще се съставят списъци на конкретни медицински изделия по реда на Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето(обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл.изм. и доп. бр. 62 от 14.08.2015г. /Наредба № 10/.

продължава>
 
Печат Е-мейл
 
ПЛАН  - ПРОГРАМА  ЗА  ДЕЙНОСТТА НА  „БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  ДИАБЕТ”
ЗА   2016  ГОДИНА

 
         На своето заседание на 17 февруари 2016г.  УС на БА „Диабет“ утвърди следните приоритети за дейността Асоциацията през 2016 година, като част от дългосрочната ни програма и стратегия:
 
1)      Постоянни програми за обучение на всички диабетици в страната.
2)      Поддържане на редовни контакти с другите пациентски и лекарски организации в страната. Редовно участие в НСИХУ към МС и в КЗЗ.
3)      Постоянен натиск над МЗ и НЗОК за подобряване на условията за лечение, профилактика и самоконтрол на диабета.
4)      Постоянен контакт с всички държавни институции и внасяне на писма, жалби и предложения за решаване на проблемите на хората с диабет в България.
5)      Разширяване  на дейността, насочена към младите хора с диабет.
6)      Създаване на ДИАБЕТНИ  ЛОБИТА  във всички сфери на обществения живот.
7)      Поддържане на постоянен контакт със средствата за масова информация и информиране на обществото  за ДИАБЕТА...
8)      Създаване на ПЕЧЕЛИВШИ  ПРОЕКТИ, за кандидатстване пред Европейските фондове за разширяване и разнообразяване  на  дейността  на БАД.
9)      Поддържане на контакти  с международните диабетни организации...
 
продължава>
 
Печат Е-мейл
МЛАДЕЖКИ ЛАГЕРИ НА IDF
Уважаеми младежи членуващи в сдруженията на БАД,
Ръководството на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ счита дейността, насочена към младите хора с диабет за основен приоритет в своята работа през 2016г.
Като пълноправен член на IDF ние имаме възможност да изпратим един или двама свои представители за участие в обучителния семинар на IDF за млади активни членове на нашите сдружения, който ще се проведе тази година както следва:
                                                         11 - 17 Юли   –  в град Агрос  -   Кипър

продължава>
 
Печат Е-мейл

Световен ден на здравето 2016: Българска асоциация Диабет предава посланието на Международната диабетна федерация IDF и Световната Здравна Организация WHO: Време е за действия на глобално и местно ниво, за да бъде диабетът победен!


Българска Асоциация Диабет, заедно с асоциациите членки на Международната диабетна

федерация от Европейския регион (IDF Europe), се обръща с призив за предприемане на

спешни действия по отношение на това заболяване.

 

В Европа всички сме засегнати:

Тежестта на диабета в Европейския регион е наистина тревожна:

60 милиона възрастни живеят с диабет, над една трета от които са недиагностицирани.

32 милиона души са изложени на повишен риск от развитие на диабет тип 2

70 милиона души, или 11% от възрастното европейско население ще живеят с диабет в 2040,

ако не се предприемат спешни мерки.

627 000 възрастни са починали от диабет през 2015 г., повече от една четвърт от тях преди да

достигнат 60-годишна възраст

140 000 деца (0-14 години) живеят с диабет тип 1

21 600 деца са диагностицирани с диабет тип 1 всяка година

145 милиарда евро са били изразходвани за лечение на диабет в Европа през 2015г.

продължава>
 
Печат Е-мейл

ПРОВЕДЕН СКРИНИНГ ЗА ХОЛЕСТЕРОЛЕН  ПРОФИЛ И ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМИ НА АХУ В ГРАД КУБРАТ

Членовете на Сдружение „Диабет –Кубрат“  започнаха  активната си дейност още през първия месец на настоящата година.               
Със спонсорството на Община Кубрат и по инициатива на СНЦ „Диабет – Кубрат” на 26.01.2016 год. се проведе скрининг на липиден профил за служителите на общината. Изследването е безплатно, безболезнено и доброволно. С предоставеното медицинско изделие от „Балмед” ООД  в рамките на 2 – 3 минути всеки получи картонче със записани данни за общ холестерол,  „лош” холестерол, „добър” холестерол, триглицериди и оценка на сърдечния риск. Част от служителите до момента не са знаели за промяната в холестеролния  им профил. При около 30 % от посетилите мероприятието се установиха завишени стойности на всички изброени показатели. 
Скринингът се проведе с участието на доброволци от СНЦ „Диабет –Кубрат” – Ваня Михова, Наджие Османова и Анюшка Антонова.

продължава>
 
Печат Е-мейл

ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ 
ПРОТИВ  СПИРАНЕТО НА ПЕНСИИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ
на    д-р  Адриан  Стоев - от 42 години с диабет - тип 1, на интензифицирано лечение с инсулин, с множество увреждания, учител по физическо възпитание и спорт,  доктор по педагогика, бивш председател  на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ и бивш член на НСИХУ към МС. (Това е лична позиция, изразяваща възмущението на хилядите хора с диабет, които все още могат да работят, произвеждат за обществото и внасят своите данъци и осигуровки, вместо да разчитат на подаянията на бедната ни държава! )

За пореден път държавата иска да спре инвалидните пенсии на хората с увреждания, които все още могат да работят и въпреки своите увреждания се опитват да дадат нещо полезно на обществото!  Обясняват ни, че уж броят на инвалидите в България нараствал „прекалено бързо“  и това се отразявало негативно  на парите в НОИ.  Целта е „икономия“ на средства в НОИ, без да се мисли за фаталния ефект от тази промяна за стотиците хиляди хора с увреждания в страната. А може би именно това е целта на промените..?
            
Нека припомним на уважаемите министри  
д-р Москов  и  г-н Калфин:

продължава>
 
Печат Е-мейл


Ние, хората с диабет, трябва да повярваме, че сме една искра, която може да вдъхнови всеки!- разказът на Кити за лагера на IDF

 

Какво ми даде IDF Europe Leadership Camp

/ Европейски лагер за лидери, организиран от Международната диабетна федерация/

 

Здравейте, името ми е Екатерина, но приятелите ми викат Кити. Тази година имах честта да замина за Европейски лагер за лидери на Международната диабетна федерация.

продължава>
 
Печат Е-мейл
Българска Асоциация Диабет е партньор за инициативата Spare a Rose, Save a Child на IDF


Българска Асоциация Диабет
е партньор за инициативата Spare a Rose, Save a Child в подкрепа на програмата Life for a Child на Международната диабетна федерация IDF, която осигурява животоспасяващи доставки на инсулин, медикаменти и обучение на деца с диабет от развиващите се страни.
Според доклад на  Международната диабетна федерация IDF липсата на достъп до инсулин е най-честата причина за смъртта на много деца с диабет.
В някои части на света, очакваната продължителност на живота на едно дете, което е развило диабет е по-малко от една година. Нека на този Свети Валентин се опитаме заедно да променим това.
Идеята на „Спести една роза, спаси дете“ е хората да купуват една роза по-малко за Свети Валентин и да дарят стойността за деца с диабет, които нямат осигурен достъп до животоспасяващия инсулин. През последните три години  кампанията е събрала  55 844 $, осигурявайки една година живот на над 1000 деца. Тази година кампанията се провежда от 1 февруари до 14 февруари, като целта и е да продължи да предоставя животоспасяващи доставки за децата в нужда по цял свят.
Ако решите, че искате да направите дарение, моля посетете:       www.sparearose.org/give
 
Печат Е-мейл
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ - 25 ГОДИНИ ДЕЙНОСТ ЗА ХОРАТА


Увод
Преди 25 години няколко видни български ендокринолози, лекари и пациенти, под ръководството на проф. Никола Колебинов се обединиха около благородната кауза да работят за подобряване условията за лечение и живот на пациентите с диабет в България. Така през 1990 година бе създадена БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ като сдружение с идеална цел за защита правата и интересите на хората с диабет в страната. Основните задачи на нашата Национално представителна организация на хората с диабет в република България, са: да взаимодейства с държавните и здравни институции на страната за подобряване на профилактиката, лечението и живота на диабетиците от цялата страна, като постоянно изисква от държавата да осигури необходимите условия за съвременна профилактика, лечение и самоконтрол на диабета, както и системна вторична профилактика и навременно лечение на всички диабетни усложнения. Наред с това да защитава правата и интересите на хората с диабет и да помага за решаване поставените от тях проблеми, чрез компетентните държавни, общински и здравни институции.

продължава>
 
«НачалоПредишна123456789СледващаКрай»

Страница 3 от 9
Банер
Банер
Банер