Български (България)English (United Kingdom)
Българска Асоциация Диабет
http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9163271.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/3261062.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9529923.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/1547604.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/4997225.png
Дейност


Печат Е-мейл
Отчетен доклад на УС за дейността на
Българска Асоциация Диабет за 2014 година

 
Уважаеми колеги делегати на Общото Събрание,
Уважаеми гости,
Измина още една година на предизвикателства и трудни моменти и на усилена работа на всички вас, както и на всички членове на ръководството на Асоциацията, за преодоляването на трудностите  в нашата работа и за извеждане на нашата организация от релсите на статична социално ангажирана група от хора, която помага на диабетиците с храна и обучения по здравословно хранене,  до поставянето и на друго, по-високо ниво, съобразно променящите се реалности и изискванията на съвременния свят. С общи усилия ние издигнахме Българска Асоциация Диабет до равнопоставен партньор, с когото институциите се съобразяват, а компаниите търсят за сътрудничество и съвместна дейност по социално ангажираните си проекти.
Изминалата година не беше лесна, защото беше белязана и от редица местни и международни събития, всички от които със значително отрицателно въздействие върху макроикономическата рамка на българската икономика и на социално икономическия климат в държавата, а оттам и върху и без това трудното битие на хората с диабет, членуващи в нашите дружества и клубове в страната.
продължава>
 
Печат Е-мейл
НАЦИОНАЛНА  ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ  НА  БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  ДИАБЕТ


 
Печат Е-мейл
ПЛАН  - ПРОГРАМА  ЗА  ДЕЙНОСТТА НА  „БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  ДИАБЕТ”
ЗА   2015  ГОДИНА


         На своето заседание на 17 Януари 2015 г.  УС на БА „Диабет“ утвърди следните приоритети за дейността Асоциацията през 2015 година, като част от дългосрочната ни програма и стратегия:
1)      Повишаване информираността и възможностите за самоконтрол и поддържане на устойчиво компенсиран диабет чрез осигуряване на съвременни и достъпни форми на обучение. Осъществяване на Проект и «План за обучения на хората с диабет»  – за членовете  на сдруженията и дружествата към Асоциацията.
 
2)      Разширяване  обхвата на дейността, насочена към младите хора с диабет – търсене на нови форми на контакти за осигуряване необходимото обучение,  сътрудничество и взаимопомощ.
 
3)      Постоянна работа за подобряване на условията за обучение, профилактика, лечение, контрол и самоконтрол на диабетиците в България.
 
4)      Постоянна работа за запазване  и  разширяване на социалните придобивки на диабетиците и на хората с увреждания в България.
 
5)       Разширяване ролята и обхвата на международното ни сътрудничество, осъществяване на обмяна на добри практики и нови знания за повишаване авторитета и позициите на Асоциацията сред диабетиците, партньорите  и обществеността.
 
 
продължава>
 
Печат Е-мейл
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  ЗА КАСОВИТЕ РАЗХОДИ И ПРИХОДИ НА БА ДИАБЕТ ЗА 2014 г.
 
I. ЗА РАЗХОДИ ИЗВЪРШЕНИ ОТ СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТНА СУБСИДИЯ  ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014 - 31. 12.2014 г.
 
Към  01.01.2014 г.
Наличност на каса   -     3.18лв             
Наличност по сметка  - 23,98 лв
 
През периода 01.01.2014 до 31.12.2014 са постъпили приходи по банкова сметка  общо за 353000 лв., които изцяло са отсубсидия от Правителството.
Постъпили са лихви в размер на 10,62 лв
 
Направени са разходи в размер на  353018 лв.
продължава>
 
Печат Е-мейл
Министър д-р Петър Москов благодари на БАД за спортната активност и стимулирането на диабетиците да спортуват!

Ние пък разчитаме на все по-голямата съпричастност и подкрепа от МЗ и държавата за по-бързо решаване на основните проблеми на вече над 600 000 диабетици в страната, които постоянно поставяме пред компетентните държавни органи и институции!
продължава>
 
Печат Е-мейл
ОТГОВОР НА ОМБУДСМАНА  НА ПИСМО НА ВАРНЕНСКАТА ДИАБЕТНА АСОЦИАЦИЯ СРЕЩУ ИЗВАЖДАНЕ ОТ ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК НА ЛЕКАРСТВАТА С АЛФА-ЛИПОЕВА КИСЕЛИНА
продължава>
 
Печат Е-мейл
ВАЖНО  - отговор от НЗОК -
как да се осигуряват с инсулин хората, които стоят повече от месец в чужбина ?

продължава>
 
Печат Е-мейл
П О К А Н А
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДРУЖЕНИЯ, ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ
 
 
УВАЖАЕМИ/А    ГОСПОДИНЕ/ЖО,
 
      Управителният съвет на БА «Диабет»  Ви кани на Отчетно събрание на Българска Асоциация Диабет, което ще се проведе на 16 май 2015 г. /събота/ в хотел ,,София Плазагр. София, бул. ,, Христо Ботев№ 154   от 14.00 часа.
 
ПЛАН – ПРОГРАМА НА МЕРОПРИЯТИЕТО НА 16 МАЙ
 
     1. Регистрация до 12.00 часа в хотела (на рецепцията и регистрация за участие )
     2. Обяд от 12.00 ч. до 13.00 часа
     3. І-ви модул – Отчетно събрание от 14.00 часа
     4. Кафе – пауза от 16.00 ч. до 16.30 часа
     5. ІІ-ри модул – обучителен семинар от 16.30 ч. до 17.30 часа
     6. Свободно време от 17.30 ч. до 19.00 часа
     7. Вечеря от 19.00 часа
     8. Нощуване
 
НА 17 МАЙ
1.    Закуска от 7.30 ч. до 9.00 часа
2.    Отпътуване
продължава>
 
Печат Е-мейл
ОБЩА  СТРАТЕГИЯ
за работа на всички диабетни организации в България – на национално и на местно ниво за периода 2012 -2017 година 

 

І. Организационна дейност – 

  1. В момента  в БАД членуват над 130 организации. Добре е ВИНАГИ да имаме над 85 сдружения за да сме (както до сега...)  най-голямата национално-представителна пациентска организация в страната! Освен това трябва да имаме наши членове във всяка област на България! Засега изоставаме най-много в София-област и в Югоизточна България, където тази година успяхме да разкрием няколко НОВИ СДРУЖЕНИЯ.  (Вижте картата с всички наши сдружения-членове и къде трябва да се работи повече за разкриване на нови сдружения – членове на БАД).  
  2. Всички сдружения по места трябва да организират своите членове и да ги привличат като помощници в своята дейност.  Постоянно трябва да се търсят и реализират възможности за създаване на НОВИ СДРУЖЕНИЯ в околните селища, като се използват всички контакти на местно ниво и предложения алгоритъм на сайта на БАД  (в  сектор „Диабетни организации” – за юридически лица или колективни членове на БАД ).  Най-добре е да се работи на местно ниво, като се спазва йерархичната структура – БАД - Регионален център – Общински сдружения  - секции по места .  Положителна стъпка в тази насока е Програмата на г-жа Пироева за обособяването, оборудването и функционирането на шест Информационно-консултативни центъра на БАД в страната (засега сме разкрили вече 11 - в София, Монтана, Плевен, Силистра, Варна, Септември, Сливен, Видин, Мездра, Русе, Пловдив). Тенденцията е да се обособят още няколко такива центъра, (ако капацитетът на нашите организации, общините, офисите, техниката и медицинските специалисти по места позволяват) през втория етап на програмата.

Идеалният модел е тези центрове в бъдеще да прерастнат (или се съчетаят) с  РЕГИОНАЛНИ ДИАБЕТНИ ЦЕНТРОВЕ за цялостно КОМПЛЕКСНО обслужване на диабетноболните пациенти.

продължава>
 
Печат Е-мейл
Печат Е-мейл

ПЛАН  - ПРОГРАМА  ЗА  ДЕЙНОСТТА НА  „БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  ДИАБЕТ” 

ЗА   2014  ГОДИНА

 

І.   “ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ”  -
 
1.Провеждане на отчетните събрания в Дружествата и отчитане на дейността за 2012 г. с изпратени копия от Отчетни доклади в БА”ДИАБЕТ”
                                               Срок  м. Март 2014 г.
                                              Отг. Председателя на Общинско Дружество; 
                                                      Координатори РИКЦ

2. Преставяне в БАД списъчен състав на дружествата  по съответна таблица, в която да се визира необходимата информация за всеки член.
                                               Срок м. Март 2014 г.
                                            Отг. Председателя на Общинско Дружество; 
                                                    Координатор РИКЦ
3. Превеждане (предаване) на отчисление от членски внос за 2014 г. от Дружествата из страната
                                             Срок м. март 2013 г.
                     Отг. Председателя на Общинско Дружество;
                              Координатори РИКЦ
4. Представяне на прогнозна бройка бенифициенти по Програма хранене за социално слаби диабетици от Дружествата участници, определени за 2014 г.
                                               Срок 31. март 2014 г
                     Отг. Председателя на Общинско Дружество;
                              Координатори РИКЦ
5.  Провеждане на отчетно събрание на БАД.
            а/ техническа подготовка на събранието: определяне дата, час и място на провеждане на събранието,  квота за представителство на събранието, подготовка и изпращане уведомителни писма до дружествата,
                                                                              Срок: 22.03.2014 г.
                                                                    Отговорник: УС на БАД
            б/ подготовка и приемане на отчетните доклади на УС и на КСна БАД.
                                                                           Срок: 09.03.2014 г.                     
                                                                   Отговорник: Св. Алексиева и М. Пироева

продължава>
 
«НачалоПредишна123456789СледващаКрай»

Страница 4 от 9
Банер
Банер
Банер