Български (България)English (United Kingdom)
Българска Асоциация Диабет
http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9163271.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/3261062.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9529923.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/1547604.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/4997225.png
Дейност


Печат Е-мейл
ОТГОВОР НА ОМБУДСМАНА  НА ПИСМО НА ВАРНЕНСКАТА ДИАБЕТНА АСОЦИАЦИЯ СРЕЩУ ИЗВАЖДАНЕ ОТ ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК НА ЛЕКАРСТВАТА С АЛФА-ЛИПОЕВА КИСЕЛИНА
продължава>
 
Печат Е-мейл
ВАЖНО  - отговор от НЗОК -
как да се осигуряват с инсулин хората, които стоят повече от месец в чужбина ?

продължава>
 
Печат Е-мейл
П О К А Н А
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДРУЖЕНИЯ, ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ
 
 
УВАЖАЕМИ/А    ГОСПОДИНЕ/ЖО,
 
      Управителният съвет на БА «Диабет»  Ви кани на Отчетно събрание на Българска Асоциация Диабет, което ще се проведе на 16 май 2015 г. /събота/ в хотел ,,София Плазагр. София, бул. ,, Христо Ботев№ 154   от 14.00 часа.
 
ПЛАН – ПРОГРАМА НА МЕРОПРИЯТИЕТО НА 16 МАЙ
 
     1. Регистрация до 12.00 часа в хотела (на рецепцията и регистрация за участие )
     2. Обяд от 12.00 ч. до 13.00 часа
     3. І-ви модул – Отчетно събрание от 14.00 часа
     4. Кафе – пауза от 16.00 ч. до 16.30 часа
     5. ІІ-ри модул – обучителен семинар от 16.30 ч. до 17.30 часа
     6. Свободно време от 17.30 ч. до 19.00 часа
     7. Вечеря от 19.00 часа
     8. Нощуване
 
НА 17 МАЙ
1.    Закуска от 7.30 ч. до 9.00 часа
2.    Отпътуване
продължава>
 
Печат Е-мейл
ОБЩА  СТРАТЕГИЯ
за работа на всички диабетни организации в България – на национално и на местно ниво за периода 2012 -2017 година 

 

І. Организационна дейност – 

  1. В момента  в БАД членуват над 130 организации. Добре е ВИНАГИ да имаме над 85 сдружения за да сме (както до сега...)  най-голямата национално-представителна пациентска организация в страната! Освен това трябва да имаме наши членове във всяка област на България! Засега изоставаме най-много в София-област и в Югоизточна България, където тази година успяхме да разкрием няколко НОВИ СДРУЖЕНИЯ.  (Вижте картата с всички наши сдружения-членове и къде трябва да се работи повече за разкриване на нови сдружения – членове на БАД).  
  2. Всички сдружения по места трябва да организират своите членове и да ги привличат като помощници в своята дейност.  Постоянно трябва да се търсят и реализират възможности за създаване на НОВИ СДРУЖЕНИЯ в околните селища, като се използват всички контакти на местно ниво и предложения алгоритъм на сайта на БАД  (в  сектор „Диабетни организации” – за юридически лица или колективни членове на БАД ).  Най-добре е да се работи на местно ниво, като се спазва йерархичната структура – БАД - Регионален център – Общински сдружения  - секции по места .  Положителна стъпка в тази насока е Програмата на г-жа Пироева за обособяването, оборудването и функционирането на шест Информационно-консултативни центъра на БАД в страната (засега сме разкрили вече 11 - в София, Монтана, Плевен, Силистра, Варна, Септември, Сливен, Видин, Мездра, Русе, Пловдив). Тенденцията е да се обособят още няколко такива центъра, (ако капацитетът на нашите организации, общините, офисите, техниката и медицинските специалисти по места позволяват) през втория етап на програмата.

Идеалният модел е тези центрове в бъдеще да прерастнат (или се съчетаят) с  РЕГИОНАЛНИ ДИАБЕТНИ ЦЕНТРОВЕ за цялостно КОМПЛЕКСНО обслужване на диабетноболните пациенти.

продължава>
 
Печат Е-мейл
Печат Е-мейл

ПЛАН  - ПРОГРАМА  ЗА  ДЕЙНОСТТА НА  „БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  ДИАБЕТ” 

ЗА   2014  ГОДИНА

 

І.   “ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ”  -
 
1.Провеждане на отчетните събрания в Дружествата и отчитане на дейността за 2012 г. с изпратени копия от Отчетни доклади в БА”ДИАБЕТ”
                                               Срок  м. Март 2014 г.
                                              Отг. Председателя на Общинско Дружество; 
                                                      Координатори РИКЦ

2. Преставяне в БАД списъчен състав на дружествата  по съответна таблица, в която да се визира необходимата информация за всеки член.
                                               Срок м. Март 2014 г.
                                            Отг. Председателя на Общинско Дружество; 
                                                    Координатор РИКЦ
3. Превеждане (предаване) на отчисление от членски внос за 2014 г. от Дружествата из страната
                                             Срок м. март 2013 г.
                     Отг. Председателя на Общинско Дружество;
                              Координатори РИКЦ
4. Представяне на прогнозна бройка бенифициенти по Програма хранене за социално слаби диабетици от Дружествата участници, определени за 2014 г.
                                               Срок 31. март 2014 г
                     Отг. Председателя на Общинско Дружество;
                              Координатори РИКЦ
5.  Провеждане на отчетно събрание на БАД.
            а/ техническа подготовка на събранието: определяне дата, час и място на провеждане на събранието,  квота за представителство на събранието, подготовка и изпращане уведомителни писма до дружествата,
                                                                              Срок: 22.03.2014 г.
                                                                    Отговорник: УС на БАД
            б/ подготовка и приемане на отчетните доклади на УС и на КСна БАД.
                                                                           Срок: 09.03.2014 г.                     
                                                                   Отговорник: Св. Алексиева и М. Пироева

продължава>
 
Печат Е-мейл
МЛАДЕЖКИ ЛАГЕРИ НА IDF

До техническите сътрудници в РИКЦ на БАДиабет

Уважаеми колеги,
На свое заседание през м. януари, УС на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ утвърди свои основни приоритети в работата през 2015 г. между които са:
            -   Повишаване информираността и възможностите за самоконтрол и поддържане на устойчиво компенсиран диабет чрез осигуряване на съвременни и достъпни форми на обучение,  и
            -   Разширяване  дейността, насочена към младите хора с диабет – търсене на нови форми на контакти за осигуряване необходимото обучение, сътрудничество и взаимопомощ.

Като пълноправен член на IDF нашата асоциация има възможност да излъчи свой представител за участие в обучителните  семинари на IDF за млади активни членове на нашите дружества, които ще се проведат тази година както следва:
продължава>
 
Печат Е-мейл
ВЪЗРАЖЕНИЕ
ОТНОСНО:  Предложени промени от НЗОК за болнична рехабилитация по КП 241 и КП 244

 
 БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ изказва своята голяма благодарност за изключителната подкрепа и закрила над диабетноболните на проф. д-р Тройчо Троев, д.м.н. - Национален консултант по Физикална и рехабилитационна медицина  и на Българска Асоциация Европациент
  
продължава>
 
Печат Е-мейл

Диабетните грижи в България се нуждаят от цялостна промяна
(Виена, 17 септември 2014 г.)

Диабетните грижи в Европа бележат напредък. Това показва паневропейско сравнение на превенцията и лечението на диабет, представено днес по време на 50-тия Конгрес на Европейската асоциация за изследване на диабета (EASD) във Виена. От 2006 г. насам комбинацията от по-здравословен начин на живот, предоставянето на по-добро и задълбочено обучение на пациентите, осигуряването на по-добра подготовка на лекарите, както и подобрен достъп до лечение и медицински изделия, са намалили броя на смъртните случаи от диабет в Европа с 10 000 души годишно като заедно с това се наблюдава дори още по-голямо редуциране на броя на смъртните случаи в резултат на сърдечни заболявания, свързани с диабет. 
И тъй като с течение на времето все повече хора ще получават диагноза диабет, диабетните грижи трябва да стават все по-ефективни. Това е основното съобщение от Европейския индекс за диабет от 2014 г., публикувано днес от Центъра за потребителско здраве (HCP), който представлява изследователска организация, базирана в Швеция.
-          България се нарежда на последно място сред 30 европейски страни, пояснява д-р Беатриз Себола, ръководител на проекта за Европейския индекс за диабет (EDI). Тъжното е че България се озовава на дъното според почти всички здравни индекси. С всяка изминала година става все по-очевидно, че българското здравеопазване трябва да извърши реформи, за да осигури основни грижи за хората. Диабетичните грижи се нуждаят от цялостна промяна. България харчи най-малко средства за диабетични грижи сред 30-те страни, между които е направено сравнение. Безспорно България е бедна спрямо условията на ЕС, но все пак трябва да има място за приоритети.

продължава>
 
Печат Е-мейл
Отборът на БА Диабет е готов за второто си участие в DIAEURO
С приятелска среща срещу тима на „Черноморец“- Бургас приключи подготовката за предстоящото участие на футболния отбор на Българска асоциация „ДИАБЕТ” в Европейски турнир по футбол в зала (футзал), който ще се проведе в Балатон – Унгария между 01-06 септември 2014г.
Българският отбор е с разширен състав и нови попълнения. На 1 септември жребият ще определи съперниците на нашите момчета. В първенството участват отбори от 16 европейски държави.
Това ще бъде второ участие на българския представителен отбор в Европейския турнир за хора с диабет DIAEURO. Спортното мероприятие дава възможност на Българска асоциация „ДИАБЕТ”, в качеството и на пълноправен член на Световната Диабетна Федерация - IDF, да изпрати свои членове - пациенти с добре контролиран диабет и спортни умения за участие в престижен международен турнир.
Създаването на футболния отбор е част от програмата на БА „ДИАБЕТ” за развитие на младежката секция към асоциацията и за привличане на млади пациенти. Целта е те да се включат в инициативи и програми за подобряване условията за активен начин на живот и устойчиво личностно развитие на хората с диабет в България. Физическата активност и спортът са важен елемент за поддържане на добър гликемичен контрол и избягване на рисковете от усложнения от заболяването.
Инициативата цели да постигне повишаване на информираността на обществото за заболяването „диабет“, да спомогне за откритото споделяне за заболяването и грижите за поддържане на гликемичен контрол, както и да се изправи срещу стигмата и дискриминацията. 
DIAEURO 2014 се провежда под мотото: SAME GAME, SAME PLAYERS! DON’T DISCRIMINATE!
продължава>
 
Печат Е-мейл
За  всички  хора  с  диабет  от  град  София,  които  искат
да станат членове на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ

Ви предлагаме координатите на софийските дружества членове на БА "Диабет":


1. ДИАБЕТНО ДРУЖЕСТВО „СВ. НИКОЛА”
КЛУБ – подлеза на гара Подуяне
Председател: Арсенка Симеонова Туцова
тел.:0888 339466 ; 02/8471271

2. ДИАБЕТНО ДРУЖЕСТВО „Вяра, надежда и любов” - Люлин
жк „Люлин” бл.206, вх.В, ет.5, ап.58
Председател: Величка Павлова Андреева
тел.:02/8277535

3. ДИАБЕТНО ДРУЖЕСТВО „Контрол-Самоконтрол”
ул.”Овче поле” №112
Председател: Оливер Христов Спиридонов
тел.: 0885 141980 ; 0898 842759
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

4. КЛУБ ДИАБЕТ „Вяра, надежда и Любов” към НСВХ
Председател: Миронка Тумбанова
тел: 02/ 9315770 , 0888 812821

5. ДИАБЕТНО ДРУЖЕСТВО „БАНИШОРА”
ж.к. „Банишора” бл.56 А, вх.Б, ап.20
Председател: Соня Неделчева Стоянова
тел.:0887 145190
 
«НачалоПредишна123456789СледващаКрай»

Страница 5 от 9
Банер
Банер
Банер