Български (България)English (United Kingdom)
Българска Асоциация Диабет
http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9163271.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/3261062.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9529923.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/1547604.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/4997225.png
Печат Е-мейл
ОБЩА  СТРАТЕГИЯ
за работа на всички диабетни организации в България – на национално и на местно ниво за периода 2012 -2017 година 

 

І. Организационна дейност – 

 1. В момента  в БАД членуват над 130 организации. Добре е ВИНАГИ да имаме над 85 сдружения за да сме (както до сега...)  най-голямата национално-представителна пациентска организация в страната! Освен това трябва да имаме наши членове във всяка област на България! Засега изоставаме най-много в София-област и в Югоизточна България, където тази година успяхме да разкрием няколко НОВИ СДРУЖЕНИЯ.  (Вижте картата с всички наши сдружения-членове и къде трябва да се работи повече за разкриване на нови сдружения – членове на БАД).  
 2. Всички сдружения по места трябва да организират своите членове и да ги привличат като помощници в своята дейност.  Постоянно трябва да се търсят и реализират възможности за създаване на НОВИ СДРУЖЕНИЯ в околните селища, като се използват всички контакти на местно ниво и предложения алгоритъм на сайта на БАД  (в  сектор „Диабетни организации” – за юридически лица или колективни членове на БАД ).  Най-добре е да се работи на местно ниво, като се спазва йерархичната структура – БАД - Регионален център – Общински сдружения  - секции по места .  Положителна стъпка в тази насока е Програмата на г-жа Пироева за обособяването, оборудването и функционирането на шест Информационно-консултативни центъра на БАД в страната (засега сме разкрили вече 11 - в София, Монтана, Плевен, Силистра, Варна, Септември, Сливен, Видин, Мездра, Русе, Пловдив). Тенденцията е да се обособят още няколко такива центъра, (ако капацитетът на нашите организации, общините, офисите, техниката и медицинските специалисти по места позволяват) през втория етап на програмата.

Идеалният модел е тези центрове в бъдеще да прерастнат (или се съчетаят) с  РЕГИОНАЛНИ ДИАБЕТНИ ЦЕНТРОВЕ за цялостно КОМПЛЕКСНО обслужване на диабетноболните пациенти.

 

 1. Ръководството на БАД трябва да подготви писмо до Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и ще потърси съдействие от всички общински кметове за оказване на материална, финансова, организационна и друга помощ на ВСИЧКИ нашите дружества  по места.  За целта сме раздали на почти всички сдружения специално Удостоверение за принадлежност към БАД, като Национално-представителна организация.

 
ІІ. Основни дейности и основни искания на БАД  -

 1. Предложение към МЗ за изграждане на Национален диабетен регистър от МЗ, БДЕ и НЗОК, който ясно да дефинира броя на диабетиците  в България  по – възраст, тип диабет, вид лечение, усложнения от диабета, ползвани лекарства, нужди от самоконтрол и други ....  Само така ще има РЕАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИАБЕТА, ще могат да се набележат  ефективни управленски мерки и да се планират достатъчно средства за тяхната успешна реализация в борбата  с това социално–значимо заболяване!
 2. Предложение към МЗ за приемане на Национална програма за борба с диабета (съвместно с БДЕ), която да набележи основните стъпки за профилактика, съвременно лечение, обучение, самоконтрол и вторична профилактика на всички диабетни увреждания, социални мерки за интеграция на диабетиците и други ...  и да се осигури гарантирано финансиране на всички дейности по тази Програма от републиканския бюджет ! (Имахме обещание от министър проф. Борисова това да стане факт, но след нейната смяна всичко започва отначало... въпреки, че тази програма трябваше да бъде приета от Народното събрание още през есента на 2008 г., съобразно решението на Националната консенсусна конференция през февруари 2008 г. в град Пловдив..!)  Сега подготвяме Национална Консенсусна конференция за ДИАБЕТА, която да създаде Дългосрочна НАЦИОНАЛНА  СТРАТЕГИЯ ЗА ДИАБЕТА (2012 – 2020 тодина), която да се спазва от всички бъдещи правителства.
 3. Включване на наши представители (БАД, КЗЗ) в управителните органи на държавните структури – формиращи и реализиращи здравната политика на страната в областта на диабета ! 
 4. Предложение към МЗ и общините за създаване на ДИАБЕТНИ  ЦЕНТРОВЕ – първо към университетските болници в областните градове, а по-късно и в по-малките населени места (където има възможност..!), както и възстановяване на съществувалите.  Там трябва да са осигурени условия за комплексно наблюдение, обучение и лечение  на диабета и всички негови усложнения!
 5. Привличане на общественото внимание върху лечението, профилактиката, разпространението, новостите, самоконтрола, обучението, условията на живот, социалната защита, организационния живот на БАД и дружествата, както и всички други дейности и проблеми на диабетиците в  България !
 6. Привличане по всякакъв начин (роднини, познати, колеги, партньори...) на видни личности – политици, депутати, журналисти, бизнесмени, интелектуалци (болни от диабет или имащи отношение към диабета) и формиране на ДИАБЕТНИ  ЛОБИТА  във всички сфери на обществения живот ! 
 7. Във връзка с разширяване дейността на БАД (след осигуряване на необходимите средства) е наложително разкриване на щатна длъжност  „Национален координатор на БАД”. Той ще реализира програмата на БАД, ще обикаля и подпомага дружествата в страната, ще представлява Асоциацията пред всички държавни органи и работни групи,  ще участва в тяхната работа и защитава нашите позиции. Координаторът   ще отчита дейността си пред Управителния съвет на БАД.  От 2011 година в страната работят активно регионални координатори  в шестте Информационно-консултативни центъра, които обособи БАД в страната... Те реализират на зонално ниво програмата на БАД и работят на щат или на хонорар за изпълнение на задачите на БАД...! 
 8. Да се настоява пред НЗОК да гарантира безпроблемното снабдяване с ВСИЧКИ най-ефективни медикаменти за лечение и поддържане на диабета и неговите  усложнения.
 9. Да се настоява пред НЗОК да увеличи броят на отпусканите тестове за самоконтрол, съобразно РЕАЛНИТЕ нужди на провежданото лечение.
 10. Да се настоява пред НЗОК да се осигурят  повече средства за домашно лечение, което ще намали големия брой хоспитализации в България и ще спести средства от бюджета на НЗОК.
 11. Да се настоява пред НЗОК да осигури ДОСТАТЪЧНО  ТАЛОНИ  за прегледи и изследвания на диабетно-болните,за проследяване на тяхното състояние, метаболитен контрол и профилактиката на всички диабетни увреждания. Усложненията да се откриват навреме и да се лекуват  ефективно още в начална фаза. Само така ще може да се забави максимално прогресията на всяко увреждане на диабета...!

 
ІII.  Членство в Международната Диабетна Федерация ( IDF ) –
         След своето създаване през 1990 г. БАД стана член на IDF. След това, поради липса на средства за изплащане на членски внос, това членство бе прекратено (след 2005 г.)... От 2010 година проведохме редица стъпки за възстановяване на нашето членство в МДФ и по-специално бе направено следното -
1.               Проведена бе среща с представител на IDF (г-н Кр. Андричук – от Румъния), който на заседание на УС на БАД разясни стъпките и процедурите, които Асоциацията трябва да осъществи за членство в МДФ.  Бе проведена мащабна кореспонденция в тази насока с офиса на МДФ от г-жа Майя Викторова, за което й изказваме СПЕЦИАЛНА  БЛАГОДАРНОСТ.
2.               Потърсена и бе получена официална препоръка: 
·         от доц. Цветалина Танкова – председател на Българското Дружество по Ендокринология (БДЕ),
·         от доц. Ивона Даскалова – председател на Българската Диабетна Асоциация (БДА) – лекари,   както и
·         от Македонската  Диабетна  Асоциация, като гаранти за нашето членство в МДФ.
3.               По този начин събрахме цялата документация за кандидатстване в Международната Диабетна Федерация и подадохме документи.
4.               Наред с това през 2010 г. подадохме в МДФ цяла Програма от мероприятия по повод на 14 ноември в цялата страна под мотото „НОЕМВРИ – МЕСЕЦ НА ДИАБЕТА”,  която вече е отразена на сайта на МДФ ....!
5.               Скоро бяхме приети за асоцииран член на МДФ, а на Световния конгрес на МДФ в Дубай бяхме приети за пълноправен член на Федерацията и представихме собствен щанд...
6.               От тогава поддържаме постоянен контакт с Международната Диабетна Федерация и участваме в повечето нейни инициативи.
7.               Вече можем с гордост носим Логото на Член на IDF  на нашите документи!
 
                         Изготвил :  д-р А. Стоев  (председател на БАД),  по повод ОИС - 2012 година.

 
Банер
Банер
Банер