Печат
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ отново е призната от Министерски съвет за
Национално представителна организация ! ...