Български (България)English (United Kingdom)
Българска Асоциация Диабет
http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9163271.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/3261062.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9529923.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/1547604.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/4997225.png
Печат Е-мейл
Уважаеми колеги,
Българска Асоциация ДИАБЕТ  започва набирането на молби от социално-слаби диабетици   за  БЕЗПЛАТНО ДИЕТИЧНО  ХРАНЕНЕ  през  2010 година ...!

 

По-долу подробно са дадени всички необходими документи,  които ще се изискват при кандидатстването. Всеки желаещ трябва да отговаря на посочените изисквания !

 

1.     НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДАВАНЕ
на кандидатите - СОЦИАЛНОСЛАБИ  ДИАБЕТНОБОЛНИ
ЛИЦА ПРЕЗ 2010 година.
 

1.МОЛБА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БАД .

2.КОПИЕ ОТ РЕЦЕПТУРНАТА КНИЖКА.

ЗАВЕРЕНА ОТ ЕНДОКРИНОЛОГ ИЛИ ЛИЧЕН ЛЕКАР.

3.КОПИЕ ОТ ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ НА ТЕЛК.

4.КОПИЕ ОТ ЛИЧНА КАРТА.

5.ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМОТНО СЪСТОЯНИЕ.

6.КОПИЕ ОТ ПЕНСИЯТА И НА ДВАМАТА СЪПРУЗИ.

7.КОПИЕ ПРИ РАЗВОД.

8.КОПИЕ ОТ СМЪРТЕН АКТ ПРИ ОВДОВЯВАНЕ.

 

 

 

МОЛБАТА И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИМОТНО СЪСТОЯНИЕ СЕ ПОЛУЧАВАТ В
ОФИСА НА БАД.

 

ДОКУМЕНТИТЕ  ЩЕ  СЕ  ПРИЕМАТ   от   20.01.2010г.   В ОФИСА НА БАД.

 

                            ОТ РЪКОВОДСТВОТО!!!

 

2. Образец за молба за кандидатстване -


Вх. №.....................                                                                          До

                                                                                                          г-н Димитър Богданов

                                                                                                          председател

                                                                                                          Българска Асоциация

                                                                                                          Диабет

 

М О Л Б А

                                                                             от

 

...............................................................................................................................................................

                                                       ( име, презиме, фамилия )

Адрес:.....................................................................................................
ЕГН.......................................,тел...........................................................

 

Уважаеми г-н председател,

 

Моля, да бъда включен / а в програмата за изхранване на социално слаби болни от диабет лица през настоящата  година.....................

 

Прилагам следните документи:

?   копие от лична карта;

?   копие от рецептурна книжка, заверена от ендокринолог и личен лекар;

?   експертно решение от ТЕЛК;

?   декларация за имотно състояние;

?   копие от последното осъвременяване на пенсията (на давамата съпрузи);

?   при развод копие от акта;

?   при овдовяване копие от смъртен акт.  

         

 

 

дата......................                                                                  С уважение: ..........................

гр. София

          

3.  Образец  на ДЕКЛАРАЦИЯ, която попълва всеки кандидат -        

  

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от

 

…………………………………………………………………………………………………

( име, презиме, фамилия )

Адрес:...........................................................................................................................................

ЕГН………………………………..............л.к.№.......................................................................

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Нося отговорност за посочените от мен данни.

  

 

 

дата.......................                                                                     Декларатор: .........................

гр. София

 
Банер
Банер
Банер