Български (България)English (United Kingdom)
Българска Асоциация Диабет
http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9163271.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/3261062.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9529923.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/1547604.png http://www.badiabet.com/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/4997225.png
Print E-mail
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка   с участието Ви в процедура по Обществена Поръчка   за доставка на пакетирани хранителни продукти за  
хранене на социално слаби диабетици
, открита с решение № 01/16.062014 г. на Председателя на БА "Диабет"
  Ви
уведомяваме, че отварянето на ценовите предложения ще се състои 
на 11.08.2014 год. в сградата на БА "Диабет",
ул. "Подполковник Калитин", бл.20, ж.к. "Банишора" 
от 9.00 часа.
 
С настоящото Ви каним да присъствате.
 
Комисия, назначена със Заповед № 14 /16.07.2014 г.
 


ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА „ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ХРАНЕНЕ НА
СОЦИАЛНО СЛАБИ  ДИАБЕТИЦИ “.СЪДЪРЖАНИЕ

  1. Решение за откриване на процедурата -  СКАНИРАНО - под текста;
  2. Обявление за обществена поръчка - СКАНИРАНО - под текста;
  3. Указания към участниците;
  4. Техническа спецификация;
  5. Образец на оферта – Образец А;
  6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката- Образец Б
  7. Образец на ценово предложение – Образец В ;
  8. Проект на договор за възлагане на обществена поръчка – Образец Г;
  9. Декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП – Приложение №1 
10. Декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 ,т.3 т.4 , и т.5 от ЗОП – Приложение №2 
11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП – Приложение № 3
12. Декларация за използване на подизпълнител – Приложение № 4;
13. Декларация за съгласие като подизпълнител – Приложение № 5;
14. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор – Приложение № 6
15. Списък на населените места, в които ще се извършва доставката на хранителни продукти.

 
Банер
Банер
Банер