СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА БАД:

 

1. Майя Иванова Викторова - Ханджийска

Председател на УС

гр. София

2. Валентина Младенова Брънкина

Зам. Председател на УС

гр. Берковица

3. Мария Николова Брусева

Зам. Председател на УС

гр. Варна

4. Кирил Николов Илиев

Зам. Председател на УС

гр. Смолян

5. Адриан Константинов Стоев

Член на УС

гр. София

6. Любомира Веселинова Денева

Член на УС

гр. София

7. Маргарита Желязкова Сайкова

Член на УС

гр. Монтана

8. Бистра Александрова Ваклинова

Член на УС

гр. Пловдив

9. Денка Георгиева Илиева

Член на УС

гр. Стара Загора

 

БА Диабет във Фейсбук