Управителен съвет

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА БАД:

 

 1.  Майя И. Викторова  председател на УС на БАД София
 2.  Доц. Мария Н. Брусева  зам. председател  на УС Варна
 3.  Кирил Н. Илиев зам. председател  на УС Смолян
 4.  Стоян М. Димитров зам. председател  на УС Сливница
 5.  Даниела И. Илиева член на УС Плевен    - починала
 6.  Христо В. Антов член на УС Кубрат
 7.  Гинка Ст. Иванова член на УС Видин
 8.  Божидар Ст. Вельов член на УС Своге
 9.  Йорданка Ат. Топузова член на УС Пловдив
10.  Искра М. Маринова член на УС Правец
11. Димка Й. Кинова член на УС София
БА Диабет във Фейсбук