Контролен съвет

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА БАД 
 
1. Д-р Адриан К. Стоев председател на КС на БАД София
2. Юлия Й. Георгиева зам. председател на КС Силистра
3. Милка К. Няголова член на КС Сливен
4. Йорданка Ас. Георгиева член на КС Драгоман
5. Цветанка П. Лютакова член на КС Етрополе
БА Диабет във Фейсбук