„Налице е неотложна необходимост от подобряване "на всички нива" на обучението по отношение на диабета, здравословния начин на живот и хранителните навици - каза в интервю за EurActiv.com Stella де Sabata, регионален мениджър за Европа на Международната диабетна федерация.

Какви са основните пречки за човек с диабет за управление на диабетното му състояние в ежедневния живот ? Как може пациентите да имат по-добри възможности за нормален живот и да бъдат по-добре обучени?
Бариерите се проявяват на няколко нива, от персонално ниво през целия път по посока на здравните системи. Диабетът е състояние , което присъства в живота на пациента 24 часа 7 дни в седмицата: За да го управляват правилно, хората с диабет се нуждаят ежедневно от предписаните им лекарства, проверка по няколко пъти на ден на нивото на кръвната захар, инжектиране на инсулин (ако са с инсулинозависим диабет), съобразяване начина на живот с диабетното състояние. Това изисква ежедневни усилия и постоянство с цел предотвратяване на тежки усложнения и дори преждевременна смърт. Това не е лесна задача, което се вижда от нивата на придържане към терапията, които като цяло са все още твърде ниски.
Освен това, има страни в Европейския регион, където, дори и с най-добри намерения, на хората с диабет им е трудно да се придържат към терапията и диабетът е сериозна финансова тежест за тях ако не се ползват от универсалните системи за здравно осигуряване и трябва да заплащат частично или изцяло стойността на предписаното им лечение.

Със сигурност има голяма нужда от образование на всички нива. Хората с диабет трябва да бъдат подкрепени, за да управляват сами всеки ден своето състояние и да се придържат към подходящото лечение; медицинските специалисти трябва да бъдат обучени да предоставят адекватна грижа и подкрепа на пациентите, политиците трябва да получават актуална информация за предизвикателствата, пред които са изправени хората с диабет и за финансовата и хуманитарна тежест, която диабетът представлява за страната, за да предприемат необходимите мерки. По тази последна точка, IDF Европа работи с националните и европейските парламентаристи и политици чрез нашата инициатива IMPACT на Диабета
Обучението обаче не касае само медицинския аспект на грижите. Културната, социалната и правна среда трябва да се променят с оглед подпомагане обучението в здравословен начин на живот като цяло. IDF Европа например, призовава за ясно и лесно за употреба етикетиране на храните, за забрана на рекламата на подсладените напитки и за забрана за деца и юноши на храни с високо съдържание на захар, но също така и за по-добро градско планиране което да води до повече физическа активност и по- активен начин на живот. Образованието е от решаващо значение също така за предотвратяване на дискриминацията към хората, живеещи с диабет.
Какви са последиците за членовете на семейството на човек който страда от диабет? Смятате ли, че в обществата присъства правилното ниво на съзнание?
Първите месеци след диагнозата са много трудни - шок, объркване, страх, несигурност, дори вина. По-късно във времето, ако правилното обучение и адекватния достъп до медицински грижи са налице, хората с диабет разбират, че тяхното състояние не е причина да се ограничат възможностите им за пълноценен живот.
Ние всички сме засегнати!
Например, когато хронично заболяване като диабет удари едно семейство, ролята на полагащия грижи е от решаващо значение и в повечето случаи, тази роля се пада на членовете на семейството от женски пол, обикновено на майката. В повечето случаи, майките ще бъдат тези, които ще коригират начина на живот на семейството, включително и хранителни навици, за да ги съобразят с изискванията на режима на члена от семейството (и) с болестта. Те също ще бъдат тези, които се грижат за терапевтичните и психологически аспекти на дете с диабет тип 1.
С 60 милиона души с диабет в Европейския регион (32 милиона от тях в ЕС) и 32 милиона души изложени на риск от развитие на заболяването през следващите години, диабетът представлява сериозен здравен проблем и икономическа заплаха за нашия континент.
За съжаление, диабетът все още не се признава от политиците и обществото за основна икономическа и хуманитарна заплаха. 145 милиарда евро са били изразходвани в Европа през 2015г като преки разходи за лечение на диабет. Ако се добавят и непреките разходи, цифрата ще се утрои. Въпреки това, тази тревожна информация не изглежда да достига до широката общественост, нито се взема под внимание от политиците. Разгледано в по-широк аспект, незаразните болести (NCD), включително диабетът доминират в световната статистика за смърт и инвалидност, но привличат по-малко от 2% от глобалното здравно финансиране.
Определено, нивото на информираност е твърде ниско Повишаването му е една от задачите на IDF Европа и нейните 70 асоциации-членки в 47 европейски страни.

ЕТО ОРИГИНАЛНИЯ ТЕКСТ - на английски език!

БА Диабет във Фейсбук