Стратегия

ОБЩА  СТРАТЕГИЯ
  за работа на всички диабетни организации в България – на национално и на местно ниво за периода 2010 -2015 година

Прочети още

БА Диабет във Фейсбук