• Дейност
  • Активността днес, ще промени утрешния ден

БЕЗПЛАТНИ ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ХОРА С ДИАБЕТ

БЕЗПЛАТНИ ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ХОРА С ДИАБЕТ

Под мотото „ЗРЕНИЕТО Е ВСИЧКО!ПРЕГЛЕДАЙ СЕ“- Българска Асоциация Диабет съвместно с Байер България организира безплатни очни прегледи за хора с диабет, членуващи в сдруженията на Асоциацията.

Инициативата е част от дейността на Асоциацията за подпомагане на членовете и за постигане на по-добър контрол на диабетното състояние и за профилактика и превенция на всички диабетни усложнения.

Със специално оборудван мобилен кабинет между 4 октомври и 25 ноември специалисти-офталмолози ще прегледат и консултират желаещите членове на асоциацията в 35 населени места в страната.

Прегледите се провеждат с предварително изготвен график и при спазване на всички изисквания за предпазване от Ковид - 19. 

logo

Прочети още

СТАНОВИЩЕ  НА „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ“ ОТНОСНО ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА – от 07.07.2021 г.

СТАНОВИЩЕ  НА „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ“ ОТНОСНО ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА – от 07.07.2021 г.

     БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ защитава правата на над половин милион български граждани с диабет и техните семейства. Това са около 1,5 милиона българи, които в различна степен са засегнати от Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ).     

         Преди няколко месеца, във връзка с общественото обсъждане на поредните промени в НМЕ и гласуването им от НСХУ, БАД внесе свое становище и конкретни предложения за корекции в НМЕ, които да облекчат живота и лечението на хората с диабет в България. Аналогични предложения след това внесохме и до служебния министър д-р Ст. Кацаров (Изх. № 18 / 17.06.2021).       

         След време омбудсманът д-р Диана Ковачева подкрепи подобно на нашето искане за издаване на пожизнен ТЕЛК за дефинитивно нелечимите заболявания. Това активира МЗ да коригира спешно за пореден път НМЕ, като добави към някои точки (заболявания) от Приложение 1 допълнение – „с пожизнен срок“. (Неясно е защо за всички тези заболявания не се прилага чл. 69, ал. 4, като отпадне абсурдната алинея 5 от същия член, която принуждава хората с едно или няколко нелечими заболявания да се явяват периодично – дори ако всичките им заболявания и усложнения са нелечими.)

      

   За съжаление във внесения за гласуване от МС проект за промени в НМЕ се наблюдават редица абсурдни текстове, които показват липса на медицинска компетентност:

  1. Например при захарен диабет тип 1 „пожизнен срок“ е добавен единствено при две (71%) и повече (80%) увреждания. Пациентите със захарен диабет тип 1 без увреждания или с едно усложнение не получават пожизнен срок – ЗАЩО?

(По дефиниция диабет тип 1 е НЕЛЕЧИМО хронично автоимунно заболяване, което изисква доживотно лечение с инсулин. С напредване на диабета постепенно настъпват редица допълнителни усложнения от диабета – диабетна ретинопатия, полиневропатия, нефропатия, артериална хипертония, сърдечно-съдови увреждания, диабетно стъпало и др… Всяко от тези увреждания също е нелечимо и може само да се влошава с времето, като целта на лечението и вторичната профилактика е да се задържи възможно най-дълго време получената до момента степен на увреждане.

Напълно логично е при диабет тип 1, независимо от броя на настъпилите увреждания, да се прилага чл. 69, ал. 4, с право на преосвидетелстване при влошаване на състоянието по преценка на лекуващия лекар (ендокринолог).

Прочети още

Международен форум “100 години от създаване на инсулина“ - гр. Сливница

Уважаеми членове на БА Диабет,

Информираме Ви, че на 11-13 юни 2021 г в гр. Сливница се проведе Международен форум “100 години от създаване на инсулина“
Във форума взеха участие представители на сдружения членуващи в БА Диабет от Сливница, Нова Загора, Габрово, Видин, Драгоман и диабетни организации от Бургас, Мирково,Карнобат. 
Форумът бе открит от г-н Радостин Ялъмов – Зам. Кмет на община Сливница. Презентации и лекции свързани с появата , развитието и приложението на инсулина, с
хранителния и двигателния режим на пациентите с диабет и с двигателния режим на децата изнесоха: д-р Вълов - Ново Нордиск, доц. Тотомирова, д-р Арнаудова от ВМА.
Гости бяха : д-р Йончева, д-р Арабаджиева – ВМА, д-р Генадиева, м.с. Димитрова - от МЦ „Сливница“, г-жа Румяна Танева - координатор БАД за София и Софийска област,
г-жа Милена Чачева – счетоводител БАД.

Прочети още

Писмо на БАД до министъра на здравеопазването

Писмо на БАД до министъра на здравеопазването

На 08.06.2021 представител на Българска асоциация Диабет взе участие в среща със служебния  министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров.  Към присъстващите бе отправена покана да представят писмени предложения за работата на една нова дирекция към МЗ, която да разработва бъдещите политики с цел подобряване обслужването на пациентите. БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ веднага реагира на тази покана и внесе в МЗ следното писмо

Прочети още

Среща на министъра на здравеопазването с няколко пациентски организации

Среща на министъра на здравеопазването с няколко пациентски организации

На 08.06.2021 представител на Българска асоциация Диабет взе участие в среща с министъра на здравеопазването Д-р Стойчо Кацаров.

На срещата с представителите на пациентски организации, Д-р Кацаров информира за намерението на ръководството на Министерството да бъдат подобрени контактите и работата с пациентските организации. Във връзка с това е публикуван за обществено обсъждане Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, с който се предвижда да бъде създадена Дирекция „Защита правата на пациентите“. Към присъстващите е била отправена покана да представят писмени предложения за работата на тази дирекция. Замисълът е тя да разработва бъдещите политики с цел подобряване обслужването на пациентите .

Прочети още

Зрението е всичко! Прегледай се!

Зрението е всичко! Прегледай се!

Български лекарски съюз, Българското дружество по офталмология и Байер България, стартират Национална, безплатна, скринингова кампания под надслов: " Зрението е всичко! Прегледай се!!".

Инициативата цели да диагностицира най-честите социално - значими-очни заболявания, да информира българското общество за важната роля на профилактиката, грижата за очното здраве и навременни очни прегледи.

Кампанията „Зрението е всичко! Прегледай се!“ си поставя амбициозната задача да обхване най-уязвимите групи от населението у нас: децата и хората около и над 50-годишна възраст

В рамките на инициативата мобилен очен кабинет ще посети 42 населени места в страната, в периода между 10 май и 16 юли 2021г, а специалисти в областта на офталмологията ще извършат безплатни очни прегледи от 9 сутринта до 16 часа следобяд, с възможност времето за прегледи да бъде удължено при голям интерес.

Прочети още

СТАНОВИЩЕ  НА „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ“ ОТНОСНО ПОРЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

СТАНОВИЩЕ  НА „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ“ ОТНОСНО ПОРЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

     БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ защитава правата на над половин милион български граждани с диабет и техните семейства. Това са около 1,5 милиона български граждани, които в различна степен са засегнати от поредните промени в Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ).  

         През лятото на 2018 г. бе приета нова Наредба за медицинска експертиза. Тя предизвика множество протести на хората с увреждания, на национално-представените организации от НСИХУ и на повечето пациентски организации в страната. За коригиране на регистрираните в изпитателния период проблеми в НМЕ, ощетяващи хиляди хора с увреждания, през 2019 година към МЗ бе сформирана Работна група, която проведе редица обсъждания на внесените предложения за оптимизиране на НМЕ. БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ също внесе няколко конкретни предложения за подобряване на Наредбата, които бяха напълно подкрепени и от „Експертния съвет по ендокринология и болести на обмяната“ към МЗ. Въпреки всички усилия накрая НМЕ бе приета в своя първоначален вариант, ощетяващ голяма част от българските граждани с увреждания…!

         Сега отново се прави пореден опит за ощетяване на нови групи хора с увреждания, без да се отчитат реалните нужди и ефективност на тяхното лечение. Очевидно основната цел заложена и в тази поредна промяна на Наредбата отново е „икономията“ на средства в НОИ, без да се отчита фаталния ефект от това върху хиляди хора с прогресиращи и множествени увреждания.  

         Нека припомним, че човекът с увреждане (за разлика от здравите хора) има нужда от множество допълнителни разходи - за медикаменти, доплащане на лечение, диетолечение, обучение, вторична профилактика, рехабилитация, физиотерапия, психологическа помощ, редица допълнителни изследвания, прегледи и консултации за следене на здравословното си състояние и др…, които трябва да се провеждат РЕДОВНО...!  

         Отделно ние, хората с диабет, освен за своите многобройни диабетни увреждания – сърдечно-съдови, микро- и макроваскуларни усложнения, диабетна полиневропатия, ретинопатия, нефропатия, диабетно стъпало, както и за нашите допълнителни, несвързани с диабета заболявания и увреждания... (всяко от които изисква разходи!) имаме нужда от редовен самоконтрол на диабета - само ежедневното поддържане на възможно най-близка до нормалните стойности кръвна захар предпазва хората с диабет от по-нататъшни усложнения, чести хоспитализации, възникване на нови увреждания, инвалидизации и др.    

Прочети още

Финансови отчети на БА "Диабет" през 2021 година :

ОБРЪЩЕНИЕ към партиите и техните кандидати, участници в предстоящите Парламентарни избори от Национално представителните организации на и за хората с увреждания

ОБРЪЩЕНИЕ

към партиите и техните кандидати, участници в предстоящите Парламентарни избори

от  Национално представителните организации на и за хората с увреждания

Уважаеми госпожи и господа,

     Ние, 21 национално представителни организации на и за хора с увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания (НСИХУ), представляващи повече от 180 000 граждани със специфични възможности с тревога констатирахме , че в хода на предизборната кампания темата за живота и проблемите на хората с увреждания отсъства.

След дълго продължилото безполезно преекспониране на темата, точно сега, когато вие представяте своите визии и програми, тази тема се забравя. А тя включва широк кръг от проблеми, съпътстващи нелекия живот на над 1 млн. граждани на България населението - Ваши заинтересовани гласоподаватели.

Ние настояваме:

Прочети още

НАЦИОНАЛЕН ДИАБЕТЕН РЕГИСТЪР

НАЦИОНАЛЕН ДИАБЕТЕН РЕГИСТЪР

"Създадената през октомври 2013 г. работна група е с председател националния консултант по ендокринология и болести на обмяната проф.  Сабина Захариева, дмн и в нея са включени национален консултант по детска ендокринология и болести на обмяната, хабилитирани лица – ендокринолози и специалисти по социална медицина и здравен мениджмънт, педиатри, директори на дирекции в МЗ, началници на отдели и държавни експерти в МЗ, съветник на министъра на здравеопазването, представители на национални асоциации на диабетно болните и външни експерти по електронни технологии. По-късно в работата са включени представители на НЗОК, хабилитирани лица от Медицинския университет, ИИКТ – БАН и други университети. Определената със заповед на министъра на здравеопазването РД-09-167/01.10.2013 г. работна група изготви предложение за вида на данните, които са необходими за изграждането на регистъра на болните от диабет в Република България, както и за организацията и реда на попълване на регистъра и необходимите нормативни промени за реализацията. Докладът на работната група е внесен в МЗ с №33-УМБАЛ-183/02.12.2013 г. "

Университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология „Акад. Иван Пенчев“ (УСБАЛЕ) поддържа регистър на пациентите с диабет в Република България съгласно договор с Министерството на здравеопазването. Дейностите по изграждането на регистъра са извършени от работни групи, определени съгласно заповеди на министъра на здравеопазването № РД-09-167/01.10.2013 г. и № РД-02-26/24.01.2015 г. Работните групи не са получили заплащане за извършените дейности. Съгласно договори с МЗ от 2015 г., 2016 г. и 2017 г. УСБАЛЕ поддържа медицински регистри и осъществява дейности по системно събиране, съхранение, анализ, интерпретация и публикуване на данни за лицата с диабет и предразположение към диабет и поддържа база данни на болните от диабет. Регистърът се поддържа на базата на отделението по медицинска информатика на УСБАЛЕ в сътрудничество с НЗОК, ИИКТ – БАН, ТУ – София и ADISS Lab.

Вижте тук:

1. Национален диабетен регистър - технология.

2. Национален диабетен регистър - резултати по години. (от 2013 година насам)

ОТГОВОР ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО на Заявление от БАД за достъп до обществена информация относно КОВИД-19 при диабет

ОТГОВОР ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

на Заявление от БАД за достъп до обществена информация относно КОВИД-19 при диабет

В отговор на подадено от председателя на БАД заявление за достъп до обществена информация получихме следния отговор от МЗ касаещ ваксинирането на хората с диабет в България:

ОТГОВОР ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО относно броя на хората с диабет в България заболели от КОВИД-19, както и възможностите им да се ваксинират .

Членска карта на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ

Това е членската карта на БАД.

В ПДФ формат можете да я видите като кликнете  - ТУК

А ето и новия формат (СДРУЖЕНИЯ), но е сканирана и качеството е по-лошо  - ЧЛЕНСКА КАРТА НА БАД.

Всеки човек с диабет, който иска да стане наш член, може да се запише в най-близкото наше сдружение. 

Сдруженията на БАД може да видите  тук - 

Диабетни организации на БА Диабет - badiabet.com

Прочети още

Захарен диабет и Ковид 19

Полезна информация за превенцията, начина на живот, самоконтрола, храненето, движението и начина на живот на хората с диабет в епидемиологичната обстановка в България!

Вижте препоръките в ПДФ файл - ТУК !

IDF ЕВРОПА РАЗРАБОТИ ДВЕ АНКЕТИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПАДЕМИЯТА ОТ COVID - 19 ВЪРХУ ХОРАТА ЖИВЕЕЩИ С ДИАБЕТ - моля попълнете анкетите онлайн !

IDF ЕВРОПА РАЗРАБОТИ ДВЕ АНКЕТИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПАДЕМИЯТА ОТ COVID - 19 ВЪРХУ ХОРАТА ЖИВЕЕЩИ С ДИАБЕТ - моля попълнете анкетите онлайн !

Скъпи приятели,

IDF Europe разработи две проучвания за оценка на въздействието на пандемията Covid-19 върху хората, живеещи с диабет.

Здравните системи показаха редица слаби страни и сега е моментът да извлечем поуки от пандемията и да призовем за действие на национално и европейско равнище. Не можем да останем неактивни и да чакаме втората вълна или следващата пандемия.

Основна информация за проекта е достъпна на:  https://idf.org/our-network/regions-members/europe/covid-19.html .

Прочети още

Финансови отчети на БА "Диабет" през 2020 година

БА Диабет във Фейсбук