• Дейност
 • 50 години живот с диабет ( автор - д-р Адриан Стоев)

Нац. Съвещание 19-20.12.2009г.

ГРАФИК за мероприятията на 19 - 20 декември 2009 година,

организирани от  Българска  Асоциация  ДИАБЕТ  (БАД) 

 

 

19 декември 

 • До 12.30 часа – Пристигане и настаняване в хотел „Плиска”
 • 13.00 - 14.00 часа – Обяд
 • 14.30 - 16.00 часа – Лекция за ДИАБЕТНО СТЪПАЛО
 • 16.00 -16.20 часа – Кафе пауза
 • 16.20 -18.00 часа – Лекция за ДИАБЕТНА НЕФРОПАТИЯ
 • 18.00 -19.20 часа – Лекция по организационни въпроси на БАД
 • 19.00 -20.00 часа – Вечеря в ресторанта на х-л „Плиска”, Свободно време, Сън.

 

20 декември

 • 08.00 – 9.00 часа – Закуска в ресторанта на х-л „Плиска”
 • 09.00 – 10.30 часа - Лекция за ДИЕТА и САМОКОНТРОЛ
 • 10.30 – 11.30 часа - Съвещание по организационни въпроси на БАД
 • 11.30 – 12.00 часа - Оправяне на командировъчните и пътните документи
 • 12.00 – 13.00 часа – Обяд в ресторанта на х-л „Плиска”, Отпътуване ...

 

 

Забележка:   На семинара присъстват ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ на диабетните организации от цялата страна, членовете на Управителния и на Контролния съвети на БАД.

Като втори представител от всяко сдружение Ви предлагаме да включите ИЗБРАН ОТ ВАС - МЛАД, ИНТЕЛИГЕНТЕН, ЗНАЕЩ И МОЖЕЩ ЧОВЕК  (по възможност да владее компютри и чужд език...!), когото предлагате да влезе в ръководните органи на БАД на предстоящото отчетно-изборното събрание - през  март 2010 г.  

 Нека всеки кандидат да подготви и представи  на д-р Адриан Стоев (зам. председател на БАД) следните документи за кандидатстване и подбор :

 1. Автобиография – образование, специалност, стаж като диабетик,  организационен опит, владеене на език и компютър  ...
 2. 2 актуални цветни снимки
 3. Мотиви за кандидатстване
 4. С какво може КОНКРЕТНО да помогне на БАД в работата ...?!!
БА Диабет във Фейсбук