ББА

До Председателите на  диабетни дружества - ББА

 

Уважаеми колеги,

Българската  Бъбречна  Асоциация (ББА) провежда скрининг в 12 области на страната за навременно откриване на диабетици, при които е налице  ДИАБЕТНА  НЕФРОПАТИЯ. Тя е много сериозно увреждане на недобре контролирания диабет и може да доведе до хронична бъбречна недостатъчност и хемодиализа ......!!!

Засега е осигурено финансиране за  около 500-600 комплексни изследвания. За целта е необходимо:

1.      Да съобщите за тази възможност на всички диабетици във Вашия район;

2.      Да се свържете с най-удобния за Вас Център за скрининг  (от дадения по-долу списък с такива центрове и отговорните лекари за уточняване на конкретните възможности, условия и изисквания...! Дадени са техните телефони и координати ...! )

3.      На тази база (съобразно възможностите) да сформирате от желаещите няколко групи по 20 човека.

4.      След уговаряне на определени дати и часове за изследване хората (от конкретната група) посещават центъра и се изследват  БЕЗПЛАТНО !!!

5.      На базата на получените резултати от изследванията лекарите назначават определени препоръки и/или лечение ....!

 

Известен факт е, че колкото по-рано се открие дадено диабетно усложнение, като ДИАБЕТНАТА  НЕФРОПАТИЯ,  толкова по-успешно може да се лекува и да се забави във времето неговото развитие ....!!!

 

 

ПОБЪРЗАЙТЕ ! 

                                                                                                            УС на БАД

 

БА Диабет във Фейсбук