Отворено писмо - 03.2010 г.

ОТВОРЕНО ПИСМО - 03.2010 г.

 

 

До МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

г-н Б. Борисов

До Министъра на здравеопазването

д-р Б. Нанев

До  Председателя на  Комисията по

позитивния лекарствен списък към МЗ

доц. В. Димитров

До  Председателя    на    Комисията

по здравеопазване към НС

д-р Л. Иванов

До      Директора      на           НЗОК

Г-жа Ж. Начева  

                        

           До         всички    медии

Уважаеми г-н  Министър-председател,

 

       През месец  декември 2009 г., по повод поредната инсулинова криза, министър Б. Нанев пое конкретни ангажименти, които не изпълни! (вижте част от интервюто му по Нова телевизия - http://www.badiabet.com/novini/19.html). Поради това в началото на месец февруари т.г. ние бяхме принудени да приемем абсурдната ситуация да „доплащаме”  за част от човешките инсулини!

      Сега разбираме от медиите (Д.В. бр.9 от 2010 г.), че (след ограниченията за болните от остеопороза, глаукома и паркинсон...) е заложено „ДОПЛАЩАНЕ” и на редица други инсулини и антидиабетни таблетки ? Неминуемо това ще лиши огромна част от нуждаещите се от ефективно лечение диабетици и ще ги инвалидизира много по-бързо ... с всички социални и финансови последствия от това...! 

                Очевидно е, че при въвеждане на „ДОПЛАЩАНЕТО” голяма част от болните ще се принудят да сменят своето лечение.   За целта много от тях ще трябва да се хоспитализират и/или консултират с  ендокринолог... Наред с това по-евтиното (но не така ефективно!) лечение ще доведе до много по-бързо прогресиране на всички диабетни увреждания - диабетна ретинопатия - СЛЕПОТА, диабетна нефропатия  - ХЕМОДИАЛИЗА, ТРАНСПЛАНТАЦИЯ,  диабетна невропатия, диабетно стъпало - ГАНГРЕНИ, АМПУТАЦИИ, хипертония, атеросклероза, сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания  и други...!  

            Именно за тяхното лечение се харчат най-много пари !

Ненормално е в една (по Конституция) „социална държава”, член на Европейския съюз, хронично-болни да доплащат за своето ЖИВОТОПОДДЪРЖАЩО лечение!  Това ОБРИЧА НА БЪРЗИ УСЛОЖНЕНИЯ, ИНВАЛИДИЗАЦИИ И СМЪРТ  всички по-бедни пациенти ...!!!

 

       Във връзка с констатираните „НЕГАТИВНИ ПРОМЕНИ” в Позитивния лекарствен списък ( от 01.03.2010 г.)  НИЕ -  ДИАБЕТНО-БОЛНИТЕ НАСТОЯВАМЕ –

 

  1. 1.    Да се запази 100 %-то заплащане от НЗОК на животоподдържащото НИ лечение – не само при диабета, а при всички хронични болести ....!
  2. 2. Настояваме за спешна среща с министър-председателя, с министъра на здравеопазването и директора на НЗОК по поставените проблеми  !
  3. 3.   Всяка нормативна промяна, касаеща ДИАБЕТА да се съгласува предварително с „Българска Асоциация ДИАБЕТ”, „Националната Асоциация на Децата с ДИАБЕТ” и „Българското Дружество по ЕНДОКРИНОЛОГИЯ”,   като заинтересовани граждански структури !
  4. 4.    Настояваме за оставката на министър Б. Нанев, който не изпълни своите служебни ангажименти и обещания от месец декември и не направи НИЩО за решаване на проблемите с инсулина и останалите лекарства !

 

        Оправданията за липса на достатъчно средства в НЗОК са НЕСЪСТОЯТЕЛНИ, защото:

·         резервът на касата е предвиден за харчене именно по време на кризи,

·         допълнителното увеличение на здравната вноска от 8 на 10 % е постоянен приток на допълнителни средства ....!!! (Писмото е пуснато преди отмяната на това решение.)

 

       Ако възникнат каквито и да са проблеми или затруднения в лечението на диабетно-болните българи ние, като техни представители, сме длъжни да информираме за това  Международната диабетна федерация, Световната здравна организация и Комисията по здравеопазване към Европейския парламент! 

      Ще организираме в цялата страна масови подписки и протести срещу прилагания спрямо нас ГЕНОЦИД!

 

          

 

15.03.2010 г.

Гр. София                 С уважение :     

                                                                     ( д-р А. Стоев  -  Зам. председател на БАД )

                                                  

                                                               

                                                                          ( Е. Котова – Председател на НАДД )

 

БА Диабет във Фейсбук