• Дейност
 • Промени в законодателството свързани с регистрирането и дейността на ЮЛНЦ
Пожизнени решения за ТЕЛК 

Уважаеми диабетици,

БАД внесе вече няколко предложения до МЗ и НЕЛК за въвеждане на ПОЖИЗНЕНИ решения на ТЕЛК за процент инвалидност .
През 2008 и 2009 година пуснахме следната подписка в цялата страна (и аналогична петиция в интернет). Всички събрани подписи внесохме в МЗ и НЕЛК.
Вече имаме положителен резултат от тази наша дейност, която беше подкрепена и от много други пациентски организации ... - Това е новата Наредба за медицинска ескпертиза, приета от МС с Постановление № 87 от 5 май 2010 год. (ДВ - брой 36  от 14.05.2010г.  Обърнете внимание на чл.69, ал. 4.  и настоявайте да се приложи и при Вас !!!)  -   http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces .
 
Подписка

от ДИАБЕТНОБОЛНИТЕ и подкрепящите ги граждани СРЕЩУ НЕАДЕКВАТНАТА ПОЛИТИКА на ТЕЛК, по освидетелствуване на тежките, хронично-прогресиращи заболявания в Република България :

 1. Нелогично е преосвидетелствуването на всеки три години за болести, които е ясно, че са НЕЛЕЧИМИ и с прогресиращи усложнения! В случая е нормално Решенията на ТЕЛК да се издават ПОЖИЗНЕНО, с възможност на болните да искат преосвидетелствуване, при влошаване на тяхното състояние!

 1. Ненормално е при заболявания като ЗАХАРЕН ДИАБЕТ да се отчита на всеки три години подобрение(...?) на състоянието и намаляване на процента на инвалидност, като всеки лекар знае, че тази болест е хронична и с прогресиращи увреждания!

 

 1. Надяваме се, че нашите предложения ще въведат по-добър ред  в хаоса на ТЕЛК-овете, ще ускорят ЗНАЧИТЕЛНО тяхната работа и ще намалят постоянния и безсмислен ТОРМОЗ над болните български граждани!!!

 

№:

Имена:

Подпис:

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

БА Диабет във Фейсбук