Писмо до С. Дянков за кл.пътека №8 и лекарствата

Писмо до министър С.  Дянков за кл. пътека №8  и лекарствата 

 

                                                      

 До Председателя на Консултативния

                                                           съвет по чл. 55 б от ЗЗО към МФ

                          Г-н С. Дянков

                                          

Копие  до:       

- Национална здравноосигурителна каса

- Министерство на здравеопазването

- Български лекарски съюз

 

Относно – Проблеми в лечението и лекарствоснабдяването на хората с диабет в България 

 

Уважаеми г-н Дянков,


 

І.      От сайта на Българския лекарски съюз и медиите научихме за Решението на КС по чл. 55-б от ЗЗО за намаляване цената за реинбурсиране на Клинична пътека № 8 (Диабетна полиневропатия) на 180 лева. В тази връзка се нуждаем от повече информация за причините и мотивите довели до това драстично намаление  ( с около 50 процента )  –

  1. Ако обемът и качеството на лечението по тази кл. пътека се запазва и се намаляват само разходите за болничен престой и храна, тъй като пациентът ще може да прави вливанията си АМБУЛАТОРНО (каквато идея имаше) – ние сме съгласни да Ви подкрепим, ако имаме гаранция, че спестените средства ще отидат за увеличаване на средствата за САМОКОНТРОЛ и ОБУЧЕНИЕ на диабетиците в страната !
  2. Ако идеята е да се намали обемът и/или качеството на лечението на диабетноболните по тази клинична пътека – то ние сме КАТЕГОРИЧНО ПРОТИВ ....!!!     

От друга страна СЕГА  би било голяма грешка да не работи активно и дългосрочно за превенция и профилактика на инвалидизиращите заболявания (каквото безспорно е ДИАБЕТЪТ), а след време да се дават десетки пъти повече средства за лечението на вече настъпилите увреждания и инвалидизации .... – за ампутации, за лазерно лечение, за хемодиализа, за сърдечно-съдови операции и др.

Според нас предложената от Консултативния съвет  по чл. 55-б от ЗЗО  стойност  в размер на 180 лева е крайно недостатъчна за специализираните болници, тъй като включва не само лекарствата, а и други разходи като храна, отопление, заплати и др. свързани с престоя на пациентите.  Кой ще покрие тези разходи...? Дали лекарите ще приемат пациенти, за чието лечение ще доплаща лечебното заведение ....?

По-разумно е запазване стойността на клинична пътека № 8 – на 333 лева или дори увеличението й с 2% както е предложено от БЛС. 

  

 ІІ. Друг проблем, за който СПЕШНО Ви алармираме е опастността след няколко дни редица аптеки да не могат да доставят ЖИВОТОПОДДЪРЖАЩИ лекарства (ИНСУЛИН и др...) на хронично-болните, поради няколко месечно забавяне на плащанията на НЗОК към тях..!

 

Моля Ви (съвместно с НЗОК) ТОЗИ ЖИЗНЕНОВАЖЕН ЗА НАС ПРОБЛЕМ ДА БЪДЕ РЕШЕН ВЕДНАГА - ПРЕДИ ОЩЕ ДА Е НАСТЪПИЛА  КРИЗАТА,   защото после ще бъде късно  ...!!!  

  

С   уважение:                                                                                                         21.12.2010 г.

                      ( д-р А. Стоев – председател на БАД )                                             гр. София 

 


      

БА Диабет във Фейсбук