• Дейност
  • СТАНОВИЩЕ  НА „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ“ ОТНОСНО ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА – от 07.07.2021 г.

Пожизнен ТЕЛК - 2011 г.

Пожизнен ТЕЛК - 2011 г. До Министъра    на     
Здравеопазването   
Д-р Ст. Константинов
 
До Омбудсмана на България
Г- К. Пенчев
 
 
  
Уважаеми г-н Министър !
Уважаеми г-н Омбудсман !
       
       По наше предложение (вижте писмо с вх. №       , подкрепено с подписка и петиция и подкрепено от много други пациентски организации...) през 2010 г. бе приета НОВА Наредба за медицинска експертиза . Там в член 69, алинея 4 се подчертава, че „При дефинитивни състояния без възможност за пълно или частично възстановяване на работоспособността (степента на увреждане) се определя пожизнен срок на инвалидността”. Такова заболяване е ДИАБЕТЪТ – той е нелечим и ако не се контролира постоянно много добре води до множество тежки, прогресиращи увреждания...!!!
       За съжаление повечето ТЕЛК-ове в страната НЕ ПРИЛАГАТ този член при издаване Решения на болните от диабет, а продължават да издават тригодишни решения. Това от една страна е нарушение на новата Наредба, а от друга - усложнява и затлачва ТЕЛК-овете с излишна работа и обезсмисля направените промени..!
       В тази връзка Българска Асоциация „ДИАБЕТ”   НАСТОЯВА за издаване на специално УКАЗАНИЕ до всички ТЕЛК-ове в страната, където да се регламентира спазването на член 69, ал. 4 от Наредбата за медицинската експертиза. Там да е ясно, че -
За всички болни от НЕЛЕЧИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ решенията на ТЕЛК да се издават ПОЖИЗНЕНО, с възможност на болните да искат преосвидетелствуване,  при влошаване на тяхното здравословно състояние!
       Неадекватно е при заболявания като ЗАХАРЕН ДИАБЕТ да се отчита „подобрение”(...?) на състоянието и намаляване на процента на инвалидност, като всеки лекар знае, че тази болест е хронична и с ПРОГРЕСИРАЩИ увреждания!     Подобни оплаквания постоянно постъпват от пациенти в нашите дружества в цялата страна, особено през последните години...!
       Надяваме се, че това наше предложение ще въведе много по-добър ред, ще освободи значително допълнително време   и ще ускори ЗНАЧИТЕЛНО работата на ТЕЛК-овете...! От друга страна ще бъде намален постоянния и безсмислен ТОРМОЗ над хилядите болни български граждани !!!
 30.01.2011г.                                   С уважение : 
  гр. София                                     ( Председател на БАД – д-р А. Стоев )
БА Диабет във Фейсбук