• Дейност
  • ПОДКРЕПА НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ДЕЦАТА С ДИАБЕТ

ПОДКРЕПА НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ДЕЦАТА С ДИАБЕТ

ПОДКРЕПА НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ДЕЦАТА С ДИАБЕТ
До Управителя на НЗОК
Д-р Н. Нешева
Копие: Министъра на здравеопазването
Д -р Ст. Константинов
 
Уважаема д-р Начева,
 
        Българска Асоциация „ДИАБЕТ” (БАД) твърдо подкрепя исканията на детските ендокринолози и Националната Асоциация на Децата с Диабет (НАДД) за облекчаване на критериите за отпускане на инсулинови аналози и по-добри условия за лечение за децата и хората с диабет – тип 1.  Неефективното им лечение бързо прави от тях инвалиди в работоспособна възраст...! 
        Настояваме и за осигуряване на достатъчно средства за самоконтрол за ВСИЧКИ болни на интензифицирано инсулиново лечение. Това бе обещано и почти реализирано преди Вашето назначение, но все още не е реален факт..! (Това може да стане чрез предложените в Приложение 1 корекции в нормативната уредба на НЗОК.) Известно е, че доброто обучение, съвременното лечение и редовният самоконтрол на пациентите с диабет от една страна ще предпазят и забавят всички диабетни усложнения, а от друга – ще спести огромни средства от по-малкото хоспитализации на диабетиците поради хипогликемии, кетоацидози, лечение на вече настъпилите увреждания, инвалидизациите, загубата на трудоспособност и др.  
        Скоро внесохме подобно писмо (с вх. № .....) - с медицински аргументи подписано от Републиканските ендокринолози – доц. К. Коприварова и проф. С. Захариева, Българското дружество по ендокринология и много видни ендокринолози в страната, на което все още нямаме отговор!
       
                                            
   11.01.2011 г.                                    
    гр. София                                                                                 С уважение: 
                                                                                                       ( д-р А. Стоев – председател на БАД )
 

ПРИЛОЖЕНИЕ   1

 
Предложение на БАД за промяна на нормативната уредба на НЗОК, касаеща отпускането на средства за самоконтрол на диабета – ще са необходими около 7 - 9 млн. лева допълнително финансиране, но ще се спестят много повече !
 
 
І. ПРЕДПИСВАНЕ, ОТПУСКАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ГЛЮКОМЕРИ И ТЕСТ-ЛЕНТИ ЗА САМОКОНТРОЛ
А. Условия, необходими документи и ред за получаване на глюкомер и тест-ленти за самоконтрол
А.1. Условия за получаване на глюкомери и тест-ленти за самоконтрол.
А.1.1. Право да получават глюкомер и тест-ленти за него, имат всички ЗЗОЛ на инсулиново лечение, както следва:
?Глюкомер - 1 бр. за срок от 5 години, считано от датата на получаването, удостоверена чрез рецептурната книжката;
?Тест-ленти за глюкомер :
- при конвенционално лечение с инсулин - 150 бр. за една година, считано от датата на получаване;
- при интензифицирано лечение с инсулин на деца до 18 години***до1100 бр. (по преценка на лекуващия ендокринолог) за една година, считано от датата на получаване;
- за бременни – 1100 бр. за периода на бремеността. 
.................................................................................................................................
 
 
***Забележка :
 Отпадането на израза „на деца до 18 години” е достатъчно за решаване на значителна част от проблемите със самоконтрола, ефективното лечение и предпазването от острите и хронични диабетни усложнения при инсулинозависимите диабетици ...!!!
 Подчертаният в синьо текст ще спести пари и ще позволи лекарите да отпускат тест-ленти, съобразно индивидуалните нужди, обучението и възможности за саморегулация на пациента!
БА Диабет във Фейсбук