• Дейност
  • Писмо до МЗ за среща на върха през 09.2011 година

Писмо до МЗ за среща на върха през 09.2011 година

Писмо до МЗ за среща на върха през 09.2011 година

До Министъра на здравеопазването на Р. България
Д-р Ст. Константинов

 

Уважаеми г-н Министър,

Бих искал да Ви благодаря за подкрепата на българското Правителство на резолюция 64/265 на ООН за "Профилактика и контрол на незаразните заболявания (NCDs)", гласувана на Генералната Асамблея на ООН, проведена на 13 Май 2010г.  Пиша Ви от името на Българска асоциация Диабет (БАД), за да Ви уверя в пълната подкрепа на нашата организация за предстоящата Среща на върха, посветена на темата за незаразните заболявания, която ще се проведе през септември т.г. в Ню Йорк. 

Настоявахме за подобна Среща на най-високопоставените държавни ръководители, защото разпространението на незаразните заболявания взе такъв голям размер, че понастоящем представлява огромна заплаха за благоденствието, развитието и политическата стабилност в глобален мащаб. Според данни на СЗО, незаразните заболявания отнемат живота на 86% от населението в Европейския регион. Сърдечносъдови заболявания, диабет, рак, заболявания на дихателната система, болести на пикочния мехур и черния дроб, са отговорни за над 40% от заболяванията в Европа, като водят до загуби на национален доход в милиарди. Например, прогнозната цифра за Великобритания е 33 милиарда щ.д. за периода от 2005 до 2015 г.!

Ето защо, считаме, че Срещата на върха е една уникална възможност да спрем тази "епидемия". Ние вярваме, че заключителният документ, разработен и приет на Срещата на върха, ще бъде основен двигател за постигането на тази цел. Към настоящото писмо прилагам предложеният от Алианса по незаразни заболявания документ -Take Action Now: NCD Alliance Draft Language for Inclusion in the UN Summit Outcomes Document, в който са очертани целите на "гражданското общество", които да залегнат в заключителния документ на съвещанието.

Предварително Ви благодарим за съдействието по следните въпроси, които биха били предпоставка за успеха на Срещата на върха:

  1. Разчитаме на Вас за политическа подкрепа на най-високо ниво за присъствие на Държавния глава или Премиера на Република България.

  2. Разчитаме да подкрепите представителите на гражданското общество, участници в официалната делегация за Срещата на върха.

  3. Вашето съдействие е от изключителна важност за това, Заключителният документ от срещата да стане инструмент със задължителни препоръки и конкретен план за международни действия, както е записано в приложения документ, разработен от Алианса по незаразни заболявания.

Ще Ви бъдем благодарни ако ни дадете възможност да обсъдим с Вас или Ваши колеги приоритетите, които считаме за най-належащи по отношение лечението и подобряването начина на живот на хората с диабет. Моля, да ни посочите удобно за Вас време за среща - по възможност в рамките на текущия месец.

Разчитаме на Вашата подкрепа за успеха на предстоящата Среща на върха през септември!

07.07.2011 г.   С уважение:
гр. София                                                  

( д-р А. Стоев – председател на УС на БАД)

БА Диабет във Фейсбук