• Дейност
  • ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УС НА БАД ЗА МАНДАТНИЯ ПЕРИОД ( 2007-2012година )

До Премиера за "Срещата на върха" в Ню Йорк

До  Премиера  на България за "Срещата на върха" в Ню Йорк

До Министър-председателя

на Република България

г-н Бойко Борисов

Уважаеми г-н Министър - Председател,

Пиша Ви в качеството на председател на „Българска Асоциация Диабет” с молба да окажете лично съдействие за провеждане на Срещата на върха, свързана с профилактиката и лечението на незаразните болести, която ще се проведе на 19 - 20 септември 2011 г. под егидата на ООН в Ню Йорк.

Нашата асоциация е силно загрижена от факта, че подготовката на тази изключително важна среща, е стопирана. Както може би знаете, водените от страните - членки преговори за формулирането на проект за политическа декларация, касаеща Срещата на върха, бяха суспендирани на 5 август без постигане на съгласие. Очаква се разговорите да бъдат подновени на 01.09.2011 г. Доколкото ни е известно, първоначалният работен документ не предвижда нито една глобална цел и нито едно ясно решение, целящи да набавят средствата за подсигуряване на контрол и координация на световно равнище на поетите ангажименти.

Положението е критично. Според доклада на Световния икономически форум за рисковете в глобален мащаб през 2010 година, незаразните заболявания представляват втората по значимост заплаха за световната икономика и струват на всички ни цена, равна на цената на световната финансова криза.

В България броят на диабетиците нараства главоломно, но няма дългосрочна стратегия за превенция на диабетната пандемия. Според експерти от СЗО само след няколко години овладяването на тази пандемия ще изисква огромни финансови средства и много бюджети няма да могат да се справят с лечението на диабета и тежките увреждания, до които води лошо контролираният диабет...!

Въпреки приетата от НС през 2008 г. Декларация за диабета, все още нямаме приета Национална програма за борба с диабета, нямаме Национален диабетен регистър...! След започването на „здравната реформа” в страната почти липсва системно наблюдение, качествено обучение и лечение на хората с диабет, няма достатъчно средства за самоконтрол, съобразно нуждите на провежданото лечение ...!

Изброените фактори са причина за наблюдаваното през последните години НЕЕФЕКТИВНО източване на голяма част от бюджета на НЗОК, липса на профилактика и рязко увеличение на тежките инвалидизации, ампутации, инфаркти, инсулти, хемодиализа, слепота, чести хоспитализации и преждевременна смърт на десетки хиляди диабетици...! Ежегодно в страната само от диабет умират над 8 000 души, без да се броят хилядите диабетици починали от усложненията на диабета ....!!!

По време на преговорите за подготовка на заключителната декларация на предстоящата среща, въпреки сериозността на положението, конкретните предложения предвиждащи ангажименти и цели, обвързани със срокове за изпълнение, са систематично отхвърляни и са замествани с неясни намерения за обсъждане и разглеждане. Това е абсолютно неприемливо за нас - болните!

Затова ние Ви приканваме да се възползвате от възможността, предоставена от срещата на върха, за постигане на:

1. една цел в световен мащаб - намаляването с 25% до 2025 година на броя на починалите от незаразни болести;

2. една ясна времева рамка за справянето с епидемията от четирите основни незаразни болести - рак, диабет, сърдечносъдови заболявания и хронични дихателни болести;

3. набор от конкретни цели, базирани на фактически данни и световни показатели;

4. една инициатива за сътрудничество на високо равнище, обединяваща правителства, агенции на ООН и обществени организации, в името на постигане на осезаем прогрес.

Нашата асоциация е готова да съдейства на правителството на Република България в борбата с незаразните заболявания. Затова Ви молим да обърнете внимание на изложените проблеми и да присъствате на срещата на високо равнище през септември, за да стане тя повратна точка в усилията за подобряването на здравето на нашите сънародници и на милиони хора от други страни по света.

 

 

19.08.2011 г. С уважение:

гр. София (д-р А. Стоев – председател на БАД)

 

БА Диабет във Фейсбук