• Дейност
 • СТАНОВИЩЕ  НА „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ“ ОТНОСНО ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА – от 07.07.2021 г.

Диабетни организации на БАД - 2015

Списък на диабетните организации - членове на 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ  
 

НАЦИОНАЛЕН  ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАТИВЕН  ЦЕНТЪР
 
гр.  СОФИЯ   п.к.1233
Ж.К. БАНИШОРА
УЛ. „ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИН” БЛ.20
ТЕЛ.: 02/ 9310779; Факс:  02/ 8326175
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:
КРАСИМИР ТОДОРОВ КЪНЕВ

 
КАСИЕР И ДОМАКИН:
АНЕТА ИВАНОВА СТАМЕНОВА
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК:
РУМЯНА АСЕНОВА СУБАШИЕВА
е-mail:badiabet@abv.bg
Сайт: www.badiabet.com
 
 
РЕГИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОННО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР
ВАРНА
 
І.  ГР.  ВАРНА   п.к. 9000
ОБЛАСТ ВАРНА
ОБЩИНА ВАРНА
УЛ. „ВОДЕН” № 18
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК:  ДИМИТРУЛА ПАНАЙОТОВА ТОДОРОВА
ТЕЛ.: 052/ 601279 ; 0899 921865
e-mailvabd1992@gmail.com
 
 
1. гр. Варна  п.к. 9000
„ВАРНЕНСКА  ДИАБЕТНА  АСОЦИАЦИЯ”
Област Варна
Община Варна
ул. „Воден “ № 18
Председател: доц. Мария Николова Брусева
тел.:0897 805 502; 0879 815 672
е-mail: maria.bruseva@gimail.com
                                                                                                                                    
 
2. гр. Каварна   п.к. 9650
СДРУЖЕНИЕ „КАЛИАКРА“
Област Добрич
Община Каварна
ул. „Стефан Караджа” № 32
Председател: Светла Иванова Дюлгерова
тел.: 0897 465 819    

                                                                                                          
3. гр. Тервел  п.к.9450
„СДРУЖЕНИЕ НА ИНВАЛИДИТЕ - ТЕРВЕЛ”
Област Добрич
Община Тервел
ул. „Св.Св. Кирил и Методий” № 2
Председател: Валентин Самуилов Гаврилов
тел.: 0892 901 231
е-mail: s.i.tervel@gmail.com
 

4. гр. Шумен п.к. 9700
СДРУЖЕНИЕ „ ВЯРА”
Област Шумен
Община Шумен
ул. „Генерал Тотлебен“ № 26
Председател: Николинка Тодорова Вълкова
тел.: 0897 386 538
 
 
5. гр. Смядово п.к. 9820
СДРУЖЕНИЕ  „СМЯДОВО“
Област Шумен
Община Смядово
ул. „Ришки проход“ № 4, бл.4, ет. 4, ап. 14
Председател: Соня Славова Стоева
тел.: 0897 958 040; 0887 475 690
 

                                                                                                                                                                                                             
РЕГИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОННО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР
МОНТАНА
 
ІІ. ГР.  МОНТАНА  п.к. 3400
ОБЛАСТ МОНТАНА
ОБЩИНА МОНТАНА
УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” №6, ЕТ. 6,СТ. 605
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК: МЛАДЕНКА АНДРЕЕВА АНТОНОВА
ТЕЛ.:096/300004; 0893 624 146
 е-mail: diabet_montana@abv.bg
 

6. гр. Монтана  п.к.3400
СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТ”
Област Монтана
Община Монтана
ул. „Александър Стамболийски”  №6, ет.6, ст. 605
Председател: Тодор Иванова Тодоров
тел.: 0895507 338; 0879 944 758
е- mail:montana.kzd@kzd.bg
                                                                                                                  
 
7. с. Габровница  п.к. 3453
СДРУЖЕНИЕ „ГАБРОВНИЦА”
Област  Монтана
Община  Монтана
ул. „Пантелей Григоров” №17
Председател: Георги Антов Георгиев
тел.: 0878 570 288
 
8. с. Медковец  п.к.  3670
СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТИКА”
Област Монтана
Община Лом
ул. „Христо Ботев” № 61
Председател: Копринка Борисова Витанска
тел.: 0895 043 409
 
 
9. гр.  Берковица  п.к. 3500
СДРУЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПО-ДОБРО ЗДРАВЕ”
Област Монтана
Община Берковица
ж.к. „Заряница”, бл.29, ет.4, ап.14
Председател: Валентина Младенова Брънкина
тел.: 0886 260 125
е- mail: v_brankina@mail.bg
                                                                                                                                     
 
10. с. Боровци  п.к.3528
СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТИКА”
Област Монтана
Община Берковица
ул. „Димитър Благоев” №1
Председател: Иванка Найденова Цветкова
тел.: 0878 735 968
 
 
11. с. Бързия  п.к.3520
СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТ- БЪРЗИЯ”
Област Монтана
Община Берковица
ул. „Грастята” №11
Председател: Младенка Владимирова Петрова
тел.: 0885 699 299
 
 
12. с. Замфирово п.к.3530
СДРУЖЕНИЕ „НАДЕЖДА”
Област Монтана
Община Берковица
ул.  „Павел Петров” №4
Председател: Камен Антов Петров
тел.: 0885 946 778
                                                                                                                                                  
 
13. гр. Чипровци  п.к.3460
област Монтана
община Чипровци
ул.  „Проф.д-р Т. Андреев” № 13
Председател: Мария Ганчева Кръстева
тел.: 0885 050 073
 
 
14. с.  Превала  п.к.3457
СДРУЖЕНИЕ  „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ  ДИАБЕТ– ДРЕН”
Област Монтана
Община Чипровци
ул.  „Иван Бобанов” № 22
Председател: Анатолий Боянов Найденов
тел.: 0878 936 339
 
 
15. гр. Вълчедръм   п.к. 3650
СДРУЖЕНИЕ „ЗАХАРЧЕ”
Област Монтана
Община Вълчедръм
ул. „България” № 12- 20
Председател: Евелина Авакумова Ценкова
тел.: 0885 861 230
                                                                                                                              
 
16.с.Септемврийци   п.к. 3637
СДРУЖЕНИЕ „ЛАТИНКА”
Област Монтана
Община Вълчедръм
ул. „Марица” № 8
Председател: Димитра Петрова Петрова
тел.: 09740 2664 ; 0885 331 208
 
 
17.гр.Вършец  п.к. 3540
СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТИК”          
Област Монтана
Община Вършец
ул. „Водопада” № 18
Председател: Геновева Тодорова Александрова
тел.: 0888 164 681
 
 
18.с.Копиловци  п.к. 3467
СДРУЖЕНИЕ „КОПИЛОВЦИ“
Област Монтана
Община Георги Дамяново
ул. „Копрен” № 9
Председател: Снежана Петкова Ценова
тел.: 0877 624 640
                                                             
 
19. с. Мърчево  п.к. 3443
СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТ”
Област Монтана
Община Бойчиновци
ул.  „Двадесет и първа” № 1
Председател: Параскева Първанова Славкова
тел.: 0884 464 476
 
 
20. гр. Лом  п.к. 3600
Област Монтана
Община Лом
ул.  „Кирил Петров” № 7
Председател: Кокиче Тодорова Иванова
тел.: 0889 138 003
 
 
21. гр. Бойчиновци  п.к. 3430
СДРУЖЕНИЕ „ БОРБА И ПОБЕДА“
Област Монтана
Община Бойчиновци
ул. „Александър Стамболийски“ № 33
Председател: Петрана Василева Първанова
тел.: 0878 114 389
 

22. гр. Мездра   п.к. 3100
СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТИКА МЕЗДРА”
Област Враца
Община Мездра
ул. „ Иван Вазов” № 2
Председател: Светлана Илиева Алексиева
тел.: 0893 624 142
е- mail: diabetikamz@abv.bg
 

23. гр. Роман  п.к. 3130
Област Враца
Община Роман
ул. „Христо Ботев” бл.10, вх. А, ет. 4
Председател: Радка Иванова Танова
тел.: 0899 088 734
 
24. с. Гложене  п.к. 3327
СДРУЖЕНИЕ „БАД – КЛОН ГЛОЖЕНЕ“
Област Враца
Община Козлодуй
ул. „Ленин“ № 82, вх. А – 2
Председател: Десислава Петрова Йорданова
тел.: 0897 395 719
                                                                                                  
                            
ИНФОРМАЦИОННО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 

ВИДИН

 
 
25. гр. Видин  п.к. 3700
СДРУЖЕНИЕ „ДРУЖЕСТВО НА ДИАБЕТИЦИТЕ“
Област Видин
Община Видин
пл. „Бдинци” № 1
Председател: Катина Велкова Иванова
тел.: 094/601118;  0888 398 423; 0878 428 858
е- mail:diab_vidin@abv.bg  

     
                                                                                                                
26. гр. Видин   п.к. 3700
СДРУЖЕНИЕ „ РОМА – 2013”
Област  Видин
Община  Видин
кв. Нов път; ул. „Алеко Константинов”, вх.2, ет.3, ап.6
Председател: Ани Александрова  Кръстева
тел.: 0897 011 526
 
 
27. гр. Брегово  п.к. 3790
СДРУЖЕНИЕ „ ЗДРАВЕ“
Обраст Видин
Община Брегово
ул. „Тодор Петров“ № 62
Председател: Магда Славчева Иванова
тел.: 0884 108 454
 
 
28. с. Градец  п.к. 3780
СДРУЖЕНИЕ „ ЗДРАВЕЦ“
Област Видин
Общино Видин
ул. „Първа“ № 3
Председател: Марин Христов Фишкин
Пролет Борисова Цолова
тел.: 09315 2269; 0878 908 191; 0893 386 472
e-mail: prolet_tsolova@abv.bg
 
 
29.с. Ново село   п.к. 3784
СДРУЖЕНИЕ „ПРОСЪНЪЦ” към НСВХ
Област Видин                                                           
Община Ново село
ул. „Пейо Яворов” № 16
Председател:Гина Ставрева Иванова
тел.: 0876612 969; 0888 082 693
 
 
30. гр. Белоградчик  п.к. 3900
Област Видин
Община Белоградчик
бул. „Съединение” № 7 А, ет.4, ап.12
Председател: Данчо Йосифов Костадинов
тел.: 0936  5 50 70 ; 0889 451 117
 
 
31. гр.  Грамада   п.к. 3830
СДРУЖЕНИЕ „ГРАМАДА”
Област Видин
Община Грамада
пл. „Мико Нинов” № 7
Председател:  Мими ИвановаПеткова
тел.: 09337  2230
 
 
32. с. Тошевци  п.к. 3825
СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ НА ДИАБЕТИКА”
Област Видин
Община Грамада
ул. „Единадесет” № 1
Председател:  Добрина Григорова Младенова
тел.: 0878 225 953
 
      
              
РЕГИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОННО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР
ПЛЕВЕН
 
 
ІІІ.  ГР.  ПЛЕВЕН   П.К 5800
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ОБЩИНА ПЛЕВЕН
УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” № 1, ЕТ. 11, Офис 13
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК:  ДАНИЕЛА ИВАНОВА ИЛИЕВА
ТЕЛ.: 064/819060;0879 815 671
e-mail: diabet.pleven@аbv.bg
 
                                                                                                                                   
33. гр.  Плевен   п.к. 5800
СДРУЖЕНИЕ „ АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ“
Област Плевен
Община Плевен
ул. „ Васил Левски” № 1, ет.11, к-т.13
Председател: Даниела Иванова Илиева
тел.: 0879 815 671 ;064 819060
е- mail: diabet.pleven@abv.bg
                                                                                                                 
 
34. гр. Белене  п.к. 5930
Област Плевен
Община Белене
ул. „Украйна” № 1
Председател: Маргарита Боянова Атанасова
тел.:0886 704 188; 0658/ 32731
e-mail: m_atanasova56@abv.bg
                                                                                                                                                   
 
35. гр. Гулянци  п.к. 5960
Област Плевен
Община Гулянци
ул. „ Васил Левски ” № 32
Председател: Тинка Георгиева Маринова
тел.: 0885 904 813
 
 
36. гр.  Долни Дъбник  п.к. 5870
Област Плевен
Община Долни Дъбник
ул. „Васил Левски” №  2
Председател: Надка Йотова Вътова
тел.: 0877 821 173


37. гр.  Никопол   п.к. 5940
Област Плевен
Община  Никопол
ул. „Цар Иван Шишман” бл. ВМК , № 2
Председател: Надка Николаева Петракиева
тел.: 0879 401 455
 
 
38. с.  Дебово  п.к. 5958
Област Плевен
Община Никопол
ул. „Ангел Мушатов”  № 21
Председател: Жана Спирова Георгиева
тел.: 0882 419 858
                                                                                                                             
 
39. гр.  Искър  п.к.5868
СДРУЖЕНИЕ „НАДЕЖДА”
Област Плевен
Община Искър
ул. „Александър Стамболийски”  № 27
Председател: Шинка Венкова Паковска
тел.: 06516/2913; 0888 781 571
 
 
40. гр.  Кнежа  п.к. 5835
СДРУЖЕНИЕ „СТЕВИЯ”
Област Плевен
Община Кнежа
ул.  „Христо Смирненски” №25
Председател: Маргарита Василева Коева
тел.: 0897 970 105; 0882 368 717
 
 
41. гр.  Луковит  п.к. 5770
СДРУЖЕНИЕ „ЗАЕДНО СРЕЩУ ДИАБЕТА”
Област Ловеч
Община Луковит
ул.  „Общинска” № 3
Председател: Георги Илиев Стефанов
тел.: 0878 611 858
e-mail: svetlavp@abv.bg                                                                                                                  
 
 
42. гр.  Ловеч  п.к. 5500
Област Ловеч
Община Ловеч
бул. „България” № 108
Председател: Румяна Василева Димитрова
тел.: 0898 821 668
 
                                                                                                                                           
43. гр.   Дебелец   п.к. 5030
 СДРУЖЕНИЕ  „ДИАБЕТ- ВЯРА”
Област В.Търново
Община В.Търново
ул.  „Никола Агънски” № 2
Председател: Минка Николова Бурнова
тел.: 0611 72390; 0899 733 929
 
 
44. гр.  Павликени  п.к. 5200
Област В.Търново
Община Павликени
ул.  „Александър Стамболийски”  № 40
Председател:  Марийка Петрова Гатева
тел.: 0610 52305; 0895 041 525   
 
 
45. гр. Бяла Черква  п.к. 5220
СДРУЖЕНИЕ „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ“
Област Велико Търново
Община Павликени
ул. „Бачо Киро“ № 84
Председател: Иван Николов Николов
тел.: 0888 325 926
e-mail: b_cherkva@pavlikeni.bg
 
                                                                                       
46. гр.  Троян  п.к. 5600
СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТИКА”
Област Ловеч
Община Троян
ул.„Асен и Петър” № 15
Председател:Маргарита Минкова Шейтанова
тел.: 0670 54157; 0879 287 462
 
 
47. гр.  Левски   п.к. 5900
Област Плевен
Община Левски
ул. „Александър Стамболийски” № 12
Председател: Таня Петрова Банчева
тел.: 0887 786 388
 
 
48. гр.  Долна Митрополия   п.к. 5855
СДРУЖЕНИЕ „НАСЛАДА”
Област Плевен
Община Долна Митрополия
ул. „Панайот Волов” № 36
Председател: Диана Петрова Еремиева
тел.: 0886 112 117
                                                     
 
49. с.  Ставерци   п.к. 5863
Област Плевен
Община Долна Митрополия
Председател: Малинка Генчева Колева
тел.: 0885 230 655
 
 
50. с.  Опанец   п.к. 5851
СДРУЖЕНИЕ„ВИТ”
Област Плевен
Община Плевен
ул. „Христо Сръбски“ № 62
Председател: Иванка Петрова Софронова
тел.: 063 578 378
 
                                                                                          
51. с.  Малчика  п.к. 5917
Област Плевен
Община Плевен
ул. „Хан Аспарух” № 23
Председател: Стефан Николаев Амброзов
тел: 0887 193 542                                                                                                      
 
 
52. с.  Градище  п.к. 5910
Област Плевен
Община Левски
ул. „Йордан Велчев”
Председател: Гита Петрова Никифорова
тел.: 0887 637 158
 
 
53. гр. Габрово   п.к. 5300
СДРУЖЕНИЕ „РАЧО КОВАЧА”
Област Габрово
Община Габрово
ул. „Селимица” № 3, ап. 8    
Председател: Дочо Николов Дочев
тел.: 0885 085 228; 066 85 79 83
e-mail; obrazovaniegb@dir.bg
                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                             
РЕГИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОННО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР
СЕПТЕМВРИ
 
 
ІV.  ГР.  СЕПТЕМВРИ  П.К. 4490
ОБЛАСТ  ПАЗАРДЖИК
ОБЩИНА  СЕПТЕМВРИ
БУЛ. „БЪЛГАРИЯ” № 80
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ТЕЛ.: 0878 933 101; 0893 624 148
е-mail: sem4ino@abv.bg                                                                                                                                                 
 
54. гр. Септември   п.к. 4490
СДРУЖЕНИЕ „НАДЕЖДА – СЕПТЕМВРИ”
Област Пазарджик
Община Септември
бул. „България”  № 80
Председател: Александър Георгиев Василев
тел.: 0878 933 101 ; 0893 624 148
е-mail: sem4ino@abv.bg                                                    
 
 
55. гр. Пазарджик  п.к. 4400
СДРУЖЕНИЕ „ ДИАБЕТ”
Област Пазарджик
Община Пазарджик
ул.  „Дунав“ № 42
Председател: Надка  Миланова  Николова
тел.: 0898 902 950                                                                                                                   
 
 
56. с. Звъничево  п.к. 4415
СДРУЖЕНИЕ „ЗВЪНИЧЕВО”
Област Пазарджик
Община Пазарджик
ул. „Осма” № 16
Председател: Николина Асенова Стефанова                                                                                  
тел.: 0878 881 856: 03521 2502
e-mail: nikolina_stefanova@abv.bg        
 
 
57. с. Паталеница  п.к. 4418
СДРУЖЕНИЕ  „ВЯРА“
Област Пазарджик
Община Пазарджик
ул. „20-та” № 4
Председател: ПенаФилипова Разлуганова
тел.: 035162864
e-mail: nadejdadiabet@abv.bg
 
 
 
58. с.  Братаница  п.к. 4412   
Община Пазарджик
Област Пазарджик
ул. „26-та” № 1
Председател: Йордан Атанасов Тодоров
тел.: 0897 338 892
                                                                                                                   
 
59. с.  Семчиново  п.к. 4474
СДРУЖЕНИЕ „МИЛЕВИ СКАЛИ”
област Пазарджик
община Септември
ул. „24”
Председател: Иванка Генчева Игнатова
тел.: 0886 501 557 

                                                                                       
60. с.  Виноградец  п.к. 4487
Област Пазарджик
Община Септември
ул. „36-та” № 5
Председател: Васил Методиев Чобалигов
тел.: 0894 795 295
 
 
61. с.  Славовица  п.к. 4496
СДРУЖЕНИЕ „Александър Стамболийски”
Област Пазарджик
Община Септември
ул. „5-та” № 8
Председател: Георги Спасов Вресков
тел.: 0898 798 222
 
 
62. с.  Симеоновец  п.к. 4475
СДРУЖЕНИЕ „ВЯРА”
област Пазарджик
община Септември
ул. „21” №3
Председател: Любка Петрова Спасова
тел.: 03564  2392; 0886477 702
 
 
63. с.  Варвара  п.к. 4492 
СДРУЖЕНИЕ „СВЕТА ВАРВАРА”
Област Пазарджик
Община Септември
ул. „Трета” №13
Председател: Стойчо Стоянов Палозов
тел.: 0889 602 075
                                                                                                                                               
 
64. гр.  Панагюрище    п.к. 4500
СДРУЖЕНИЕ „ ДИАБЕТ”
Област Пазарджик
Община Панагюрище
ул. „Асен Златаров” № 29
Председател: Зоя Йорданова Минекова
тел.: 0898 646 621; 0357 67675
е–mail: diabetpanagiuriste@abv.bg
 
                                                                                                                                            
 
65. гр.  Пещера   п.к. 4550
СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТ”
Област Пазарджик
Община Пещера
Адрес: 4550 гр.Пещера, Общински пазар павилион 3
Председател: Стоянка Ангелова Чапарова   
тел:: 0893868975
e-mail:  diabet_peshtera@abv.bg
                                                                                                                                              
 
66. с.  Радилово  п.к. 4590
СДРУЖЕНИЕ „ВЯРА”
Община Пещера
Област Пазарджик
ул. „Георги Ангелиев” № 13
Председател: Виолета Спасова  Гешева
тел.: 0896 326 449
е- mail:zora_radilovo@abv.bg
 
 
67. гр.  Белово  п.к. 4470
СДРУЖЕНИЕ„ДИАБЕТ”
Област Пазарджик
Община Белово
ул. „Барон Хирш“ № 7
Председател: Юлия Стефанова Бумбарова
тел.: 034919578 ;0887 462 930
 
 
68.гр. Брацигово  п.к. 4579
СДРУЖЕНИЕ„ ДИАБЕТ”
Област Пазаджик
Община Брацигово
ул. „Данаил Дименов” №19
Председател: Анастасия Иванова Клянчева
тел.: 0893 269 897                                                                                                                          
 
 
69. гр.  Сърница  п.к. 4633
СДРУЖЕНИЕ „СЪРНИЦА”
Област Пазарджик
Община Сърница
ул. „Дабраш” № 21
Председател: Кемил Халил Боза
тел.: 0889 903 319; 0894 740 286                                                                                                                  
 
 
70. гр.  Велинград п.к. 4600
СДРУЖЕНИЕ „ВЕЛИНГРАД”
Област Пазарджик
Община Велинград
ул. „Даскал Георги Чолаков” № 12
Председател: Димитър Любенов Ждраков
тел.:  0876 660 907                                                                                                             
e-mail: dimjdrakov@yahoo.com
 
 
71. гр.  Пловдив   п.к. 4003
СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ”
Област Пловдив
Община Пловдив
Пловдивски Международен панаир- палата № 3, офис 213
Председател: Проф. Кръстьо Павлов Христов
тел.: 0888 439 457

                                                                                            
72. гр.  Асеновград  п.к. 4230
СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТ – 2001”
Област Пловдив
Община Асеновград
ул. „Оборище” № 81
Председател: Никола Димов Иванов
тел:: 03316 59 43
 
 
73. гр.  Стамболийски  п.к. 4210
СДРУЖЕНИЕ „ ДИАБЕТ – 94”
Област Пловдив
Община Стамболийски
ул. „Гоце Делчев” № 17  
Председател: ПанайотВасилев Безов
тел.: 0888 562 322

                                                                                                                                
74. гр.  Садово   п.к. 4122
СДРУЖЕНИЕ „НАДЕЖДА”
Община Садово
Област Пловдив
ул. „Райчо Кирков” № 8  
Председател: Величка Любенова Николова
тел.: 0878649 819; 0882 478 201
e-mail: pink_smile88@abv.bg
 
 
75. гр.  Карлово   п.к. 4300
Област Пловдив
Община Карлово
ул. „Стряма” №24
Председател: Теменуга Михайлова Цанкова
тел:.: 0885 227 643
 
 
76. гр.  Баня   п.к. 4360
СДРУЖЕНИЕ „МИНЕРАЛНИ БАНИ“
Област Пловдив
Община Карлово
ул. „Карловска” № 18
Председател: Пенка Тодорова Павлова
тел.: 0896 965 807
 
             
                   
РЕГИОНАЛЕН  ИНФОРМАЦИОННО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР  
СМОЛЯН

 
 
V.   ГР.  СМОЛЯН    п.к. 4700
ОБЛАСТ СМОЛЯН
ОБЩИНА СМОЛЯН
УЛ. „ТУНДЖА” № 5
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК: КИРИЛ НИКОЛОВ ИЛИЕВ
ТЕЛ.: 0877 724 855; 0988 873 345
e-mail:kirili@abv.bg


77. гр.  Смолян   п.к. 4700
СДРУЖЕНИЕ „СРЕЩУ ДИАБЕТА РЪКА ЗА РЪКА”
Област Смолян 
Община Смолян
ул. „Тунджа” № 5
Председател: Кирил Николов Илиев
тел.: 0877 724 855; 0988 873 345
е- mail: kirili@abv.bg                                                                                                                
 
 
78. с. Момчиловци    п.к. 4750
Област Смолян
Община Смолян
ул. „Бор” № 24
Председател: Костадин Анастасов Марински
тел.: 0898 693 147

                                                                                                                                
79. с.  Соколовци   п.к. 4751
Област Смолян
Община Смолян
Председател: Иванка Костадинова Маринска
тел.: 0876 869 922
 
 
80. с. Смилян    п.к. 4770
Област Смолян
Община Смолян
ул. „9-ти септември“ № 16
Председател: Анета  Велинова Майорова
тел.: 0878 440 887
 
 
81. гр.  Чепеларе    п.к.  4850
СДРУЖЕНИЕ „СТЕВИЯ”
Област Смолян
Община Чепеларе
ул. „Христо Ботев“ № 117
Зам.председател.: Сема Александрова Илиева
тел.: 0898 675 224
 
 
82. гр.  Девин    п.к. 4800
Област Смолян
Община Девин
ул. „Васил Левски” № 47, ет.6, ап. 22
Председател: Венета Станова Тодорова
тел.: 0878 278 492
                                                                                                                                                       
 
83. с.  Борино    п.к. 4824
Област Смолян
Община Борино
ул. „Хан Аспарух” № 32
Председател: Анелия  Емилова  Джебирова
тел.: 0889 900 433  

                                                                                                                            
84. гр.  Рудозем  п.к. 4960
Област Смолян
Община Рудозем
ул. „Васил Левски” № 1, бл.1, вх. Б, ап.10
Председател: Катерина  Костадинова   Шукерова
тел.: 0888 991 593
                                                                                                                            
 
85. гр.  Мадан   п.к. 4900
Област Смолян
Община Мадан
ул. „Обединение” № 17, вх. Б, ап. 8
Председател: Магдалена  Райчева  Хаджиева
тел.: 0899 831 645                                                                                                                                             
 
 
86. гр.  Златоград п.к. 4980
Област Смолян
Община Златоград
ул. „Беловидово“ № 6
Председател: Радка Николова Бурдева
тел.: 0898 720 847
 
 
87. гр.  Доспат   п.к. 4831
Област Смолян
Община Доспат
ул. „Дельо войвода” № 16
Председател: Бисер Дафилов Чаушев
тел.: 0889 676 387
 
 
88. с.  Барутин  п.к. 4830
Област Смолян
Община Доспат
ул. „Орфей” № 6
Председател: Севда Достинова Камберова
тел.: 0878321559
 
 
89. с.  Змейца    п.к. 4834
СДРУЖЕНИЕ „Виденица”
Област Смолян
Община Доспат
ул. „Виденица“
Председател::Вергил Манов Шотаров
тел.:  0895 725 123                                               
 
 
90. с.  Бръщен   п.к. 4821
СДРУЖЕНИЕ „ЗДРАВЕЦ”
Област Смолян
Община Доспат
Председател: Златко Фиданов Пелтеков
тел.: 0897 935 434


91. с.  Късак   п.к. 4832
СДРУЖЕНИЕ „КАСЪКА”
Област Смолян
Община Доспат
ул. „18-та” № 54
Председател: Иса Османов Шалганов
тел.: 0893 593 695
е- mail: iuleto_sa@abv.bg
                                                                                                                                            
 
92. с.  Любча   п.к. 4833
СДРУЖЕНИЕ „ОРФЕЙ”
Област Смолян
Община Доспат
Председател: Хамид Кемилов Заимов
тел.: 0886111 728
е- mail: Anideni_4@abv.bg
 
 
93. с. Црънча   п.к. 4837
СДРУЖЕНИЕ „ГРАНИЧАР”
Област Смолян
Община Доспат
Председател: Юли  Маломиров  Делибашев
тел.: 0894  438 102
 
94. гр.  Кърджали    п. к. 6600
Област Кърджали
Община Кърджали
ул. „ Републиканска“ № 65
Председател: Александра Пламенова Римпопова
тел.: 0887 431 235
е-mail: rimpopova@gmail.com
   
 
РЕГИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР
СИЛИСТРА

 
 
VІ. ГР.  СИЛИСТРА   П.К.7501
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
ОБЩИНА СИЛИСТРА
БУЛ.„ МАКЕДОНИЯ” № 61, ЕТ. 3, ОФИС 28
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК: КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА ДАВИДОВА
ТЕЛ.: 0899 638 896;0875 202 990; 086820011
 е- mail:ddss@mail.bg
 
95. гр.  Силистра    п.к. 7501
СНЦ „ ДИАБЕТ”
Област Силистра
Община Силистра
ул. „Добрич” № 80 ,вх. А, ет.4, ап.11
Председател: Юлия  Йорданова Георгиева
тел.:0879 441 458
e- mail: ddss1970@abv.bg    

                                                       
96. гр.  Попово  п.к. 7800
СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТ”
Област Търговище
Община Попово
ул.  „Александър Стамболийски”  № 2
Председател: Цонка Неделчева  Димитрова
тел.: 0897 273 111; 0600 199 15
 
 
 97. с.  Садина  п.к. 7841
Област Търговище
Община Попово
ул. „Васил Коларов” № 16
Председател: Анелия Димитрова Борисова
тел.: 06036 2478
 
 
98. гр.  Разград    п.к. 7200
СНЦ „Диабет-Разград”
Област Разград
Община Разград
ул. „Витоша” № 3
Председател: Цветанка Димитрова Маринова
тел.: 0898 609 383, 084 634 888
е- mail: simona26@mail.bg
 
 
99. гр.  Русе    п.к. 7000
СДРУЖЕНИЕ  „КУРАЖ”
Област Русе
Община Русе
бл. „Цитадела” , ул. „Доростол”  №36
Председател: Петя Георгиева Чернева
тел.:082/846054; 0878154  005
е- mail: kurage@abv.bg
 
                                                                                                                                                
100.  гр.  Тутракан   п.к. 7600
СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ ДИАБЕТ”
Област Силистра
Община Тутракан
ул. „Росица” № 8, ап.4, ет.3
Председател: Румяна Иванова Змеева
тел.: 0898 466 134
                                                                                                                            
 
101. гр.  Кубрат    п.к. 7300
СНЦ  ДИАБЕТ - КУБРАТ
ОбластРазград
Община Кубрат
ул."Цар Иван Асен ІІ"  № 4, стая 2
Председател: Христо Василев Антонов
Тел.: 0887701865 , 0886869993
е- mail: diabet_kubrat@abv.bg

                                                                                                                                              
102. гр.  Цар Калоян    п.к. 7280
Област Разград
Община Цар Калоян
ул. „Бузлуджа” № 47
Председател: Атанас Иванов Атанасов
тел: 0897 930 890
e-mail: diabet_tsar_kaloyan@abv.bg
                                                                                                                                             
 
103. гр.  Исперих  п.к. 7400
Област Разград
Община Исперих
ул. „Сергей Румянцев” № 4
Председател:Димитричка Стоянова Цонева
тел: 0893 540 214
e- mail: dimi_coneva@abv.bg
 
 
104. гр. Завет   п.к. 7330
Област Разград
Община Завет
ул. „ Христо Ботев” № 26
Председател: Сениха Мустафа Ахмед
тел: 0897 516 332
e-mail: seniha_zdr@mail.bg                                                                                                                                                             
 
 
105. с. Владимировци  п.к.  7440
СДРУЖЕНИЕ „ ОБЩИНА САМУИЛ”
Област Разград
Община Самуил
ул. „Иван Вазов” № 3
Председател: Нюлфер Ахмед Мустафа
тел: 0883 312 470; 0893 208 411
e–mail: nyulfer801980@abv.bg
 
 
 
РЕГИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР
СЛИВЕН
 
VІІ. ГР.  СЛИВЕН  П.К. 8800
ОБЛАСТ СЛИВЕН
ОБЩИНА СЛИВЕН
БУЛ. „СТЕФАН КАРАДЖА”№ 2, ДКЦ -2 , каб. № 74- Б
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК: НИКОЛАЙ  ИВАНОВ  НЕЙКОВ
ТЕЛ; 044/ 637721; 0893 624 145
e-mail: niki_in65@abv.bg                                                                                                                                              
 
106. гр.  Сливен    п.к. 8800
СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА ДИАБЕТНО БОЛНИТЕ”
Област Сливен
Община Сливен
бул. „ Стефан Караджа” № 2
ДКЦ - 2, Диабетен център, каб. № 74-Б
Председател: Николай Иванов Нейков
тел.: 044/ 637721; 0893 624 145
                                                                                                                                  
 
107. гр.  Димитровград    п.к. 6400
Област Хасково
Община Димитровград
бул. „Раковски” бл. 48, вх. В, ап.12
Председател: Павлина Лозева Танева
тел: 0878697 174
е- mail: pavlinataneva@abv.bg
                                                                                                                                             
 
108. гр.  Маджарово    п.к. 6480
СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТ”
Област Хасковска
Община Маджарово
ул. „Стария квартал”  бл.18 –ми фамилен, вх.А, ет.2
Председател: Марийка Атанасова Радева
тел:  0889929 008
е- mail:mariq6402@abv.bg
 
 
109.  гр.   Нова Загора    п.к. 8900
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  „ ДИАБЕТИК“
Област Сливен
Община Нова Загора
ул. „Петко Енев” №52
Председател: Росица Николова Георгиева
тел . 0886592 203; 0457 62643
e-mail: diabetic@abv.bg
 
 
110. гр.   Свиленград    п.к. 6500
СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА ДИАБЕТНО БОЛНИТЕ””
Област Хасково
Община Свиленград
ул. „Константин Преславски“ № 9 А
Председател: Михаил Георгиев Острев
тел.: 0877 523 224
е- mail: ivgrivanov@abv.bg                                
 

111. гр.   Стара Загора    п.к. 6000
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ДИАБЕТ”
Област Стара Загора
Община Стара Загора
ул. „Ген.Столетов” № 60
Председател: Стефанка Михайлова Койнова-Далакчиева
тел.: 042/ 257132;  0885 611 100  

                                             
112. гр.   Стралджа    п.к. 8680
СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТ”
Област Ямбол
Община Стралджа
ул. „Димчо Русев” № 3
Председател: Петранка Тодорова Рахнева
тел.: 0877747 115; 047615185
      
 
113. с.  Войника    п.к. 8661
СДРУЖЕНИЕ „БАКАДЖИК”
Област Ямбол
Община Стралджа
бул.  „Стефан Караджа” № 2
Председател: Станка Иванова Танева
тел: 0877102 150; 0884 176 014
e-mail: chitalishte_voynika@abv.bg            
 
 
114.  гр.  Тополовград    п.к.  6080
СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТ-ТОПОЛОВГРАД”
Област Хасково
Община Тополовград
ул. „Гюмюржина” № 12
Председател: Руска  Митрева  Ирибаджакова
тел.: 0470 53730; 0898 913 820
 
 
115. гр.   Хасково    п.к. 6300
СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА ДИАБЕТНО БОЛНИТЕ”
Област Хасково
Община Хасково
ул. „Георги  Кондолов” № 9
Председател: Христина Димитрова Мантарова
тел.: 0888 661 176
 
                                                                                                                             
116. гр.   Хасково     п.к. 6300
СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТ- 2012”
Област Хасково
Община Хасково
ул.  „Братя Миладинови” № 1, ет.3, ап.7
Председател: Милка Дечева Кънчева
тел: 0877450 015;038 / 631008
                                                                                                            
   

РЕГИОНАЛЕН  ИНФОРМАЦИОННО – КОНСУЛТАТИВЕН  ЦЕНТЪР
СОФИЯ

 
VІІІ.   ГР.   СОФИЯ      п.к. 1233
ОБЛАСТ СОФИЯ
ОБЩИНА СОФИЯ, РАЙОН СЕРДИКА
Ж.К.  БАНИШОРА, УЛ. „ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИН“ БЛ. 20
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК: РУМЯНА АСЕНОВА СУБАШИЕВА
ТЕЛ.: 02 931 07 79; 0893 624 141
e-mail:badiabet@abv.bg


117. гр.  София    п.к. 1233
СДРУЖЕНИЕ „БАНИШОРА”
Област София
ж.к. „Банишора”  бл. 56 А, вх. Б, ап. 20
Председател: Соня Неделчева Стоянова
тел.: 0887 145 190
                                                                                                                      
 
118. гр.  София     п.к. 1517
СДРУЖЕНИЕ „СВ.НИКОЛА”
Област София
КЛУБ – подлеза на гара Подуяне
ж.к. „Суха река” бл. 23 А, вх. Б, ет.4, ап.34
Председател: Арсенка Симеонова Туцова
тел.:0888 339 466 ; 02/ 8471271  
 
 
119. гр.   София     п.к. 1336
СДРУЖЕНИЕ „ОНИКС”
Област София
жк „Люлин” 10,  бл.119, вх.Б, ет.8, ап.41
Председател: Снежинка Димитрова Ангелова
тел.:02 824 63 72; 0895 740 831

 
120. гр.   София     п.к. 1303
СДРУЖЕНИЕ „КОНТРОЛ-САМОКОНТРОЛ”
Област София
ул. „Овче поле” № 112
Председател: Оливер  Христов Спиридонов
тел.: 0885141 980 ; 0898 842 957
e-mail: diabetcontrol@abv.bg

                                                                                                                                       
 121.  гр.   София     п.к. 1309
 КЛУБ ДИАБЕТ  „ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ””
Област София
ул.  „Враня” № 54, бл.7, вх.Б, ет.4, ап. 20
Председател: Миронка  Гергова Радулова-Тумбанова
тел: 02/ 9315770 ; 0888 812 821

                                                                          
122. гр.   София     п.к. 1632
СДРУЖЕНИЕ „СОФИЯ - ЮГ“”
Област София
ж.к. „Овча купел“ 2, бл.1, вх. В, ет. 3, ап.8
Председател: Росица Николова Балтова
тел.: 02 956 02 73; 0884 156 074
 
 
123. гр.  Костенец     п.к. 2030
СДРУЖЕНИЕ „ЗДРАВЕЦ”
Област София
Община Костенец
ул. „Стефан Караджа” № 3
Председател: Цветанка Николова Димова
тел.: 0882 953 372, 07142 2177 

                                                                                  
124. гр.   Момин проход     п.к. 2035
Област София
Община Костенец
ул. „Славянска” № 23 А
Председател: Йордан Илиев Ангелов
тел.: 07142 6603 ; 0879 574 381 ; 0895 514 102
 
 
125.  гр.  Кюстендил    п.к. 2500
СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТ  КЮСТЕНДИЛ”
Област Кюстендил
Община Кюстендил
ул. . „19 февруари” № 5
Председател: Олег Стефанов Христов
тел.: 0898 460 761
e-mail: oleg_hristov@abv.bg
 
 
126. гр.   Дупница     п.к. 2600
Област Кюстендил
Община Дупница
ул.„Солун”  №4
Председател: Георги  Богомилов Костадинов
тел.: 0895 376 946
е-mail: diabetdupnitsa@gmail.com
 
                                                                                  
127.  гр.   Перник     п.к. 2300
СДРУЖЕНИЕ  „ДИАБЕТ-ПЕРНИК”
Област Перник
Община Перник
ул. „Кракра Пернишки” бл.14, ап. 48
Председател: Мариана Борисова Исакиева
тел.: 0894 300 260
e-mail:bgana@abv.bg       
                                                                                                          
 
128. гр.   Радомир    п.к. 2400
СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТ- РАДОМИР”
Област Перник
Община Радомир
ул.„Райчо Даскалов”№ 50
Председател: Гергана Николаева Михайлова
тел.: 0894 300 266
 
 
129. гр.  Брезник    п.к. 2360
СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТ-БРЕЗНИК”
Област Перник
Община  Брезник
ул.  „Радослав Григоров” № 6-А
Председател: МарияИванова Янкова
тел.:0885 914 363
 
130. гр.   Драгоман    п.к. 2210
„СДРУЖЕНИЕ НА ДИАБЕТИЦИТЕ – ДРАГОМАН”
Област София
Община Драгоман
ул.  „Пирин” № 8
Председател: Йорданка Асенова Георгиева
тел.: 0888 925 912; 0896 297 928
e-mail: asenova_j@abv.bg                                                                         
                                                                       
 
131. гр.   Златица     п.к. 2080
СДРУЖЕНИЕ “ЗДРАВЕ”
Област София
Община Златица
пл. „Македония”, ул.„Гълъбец” № 39
Председател: Димитър Стаменов Овчаров
тел.: 0898 986 044;0888 792 534
e-mail: zlatlib@mail.bg                              
 
 
132. гр.  Годеч     п.к. 2240
СДРУЖЕНИЕ „НАДЕЖДА”
Област София
Община  Годеч
ул.  „Академик Игнат Емануилов” № 4, бл. КОМ
Председател: Борис Сотиров Станков
тел.: 0878 595 834
e-mail: boris_stankov@abv.bg                     
 
 
133. гр.  Етрополе    п.к. 2180
СДРУЖЕНИЕ  „ВЯРА-ДИАБЕТ”
Област София
Община Етрополе
ул. „9 септември” № 1
Председател: Гинка Христова Михайлова
тел:: 0720/ 62617; сл.0720/ 66115;  0888 017 118
 
 
134. с.  Мирково    п.к. 2086
ДИАБЕТЕН КЛУБ „ДЕТЕЛИНА”
Област София
Община Мирково
ул. „Средна гора” № 15
Председател: Цонка Тодорова Бабурова
тел.: 0878 906 838                                                                         
 
 
135.  гр.   Своге    п.к. 2260
Област София
Община Своге
ул. „Каменярска” № 41
Председател: Райна Божилова Маринова
тел:: 0876 714 448; 0889 574 567
                     
136.  гр.   Сливница     п.к. 2200
СНЦ „ Общинско Диабетно Дружество Сливница“
Област София
Община Сливница
ул.  „Отец Матей  Преображенски” № 28
Председател: Райна Георгиева Димитрова
тел.:0887 033 401
                                                                                                                   
                                                                                          
137.  гр.   Благоевград       п.к. 2700
СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТ“
Област Благоевград
Община Благоевград
ж.к. „Ален мак“ бл. 8, ет. 1, ап. 2
Председател: Вероника Христова Николова
тел.: 0879 351 300
е-mail: veronika_1983@abv.bg
 
                                                                                                                       
138.  гр.   Банско       п.к. 2770
СДРУЖЕНИЕ „ЗДРАВЕЦ”
Област Благоевград
Община Банско
ул. „Неофит Рилски” № 28
Председател: Янка Стоянова Рахова
тел.: 0898 533 733
e-mail: hotelmartin@abv.bg                                                           
 
 
139. гр.   Копривщица    п.к. 2077 
Област София
Община Копривщица
ул. „Нешо Шабанов” № 56 
Председател: Марияна Динева Косева
тел.: 0718 48 902
е-mail: m_colovska@abv.bg                  
                                                          
 
140. гр.  Трън    п.к. 2460            
СДРУЖЕНИЕ „ТРЪН”
Област Перник
Община Трън
ул. „ Владо Тричков“ № 1
Председател: Петър Стефанов Петров
тел.: 0898 523 020
 
                                             
141. гр. Правец       п.к. 2161
СДРУЖЕНИЕ „ ПРАВЕЦ”
Област София
Община Правец
ж.к. Север, бл. 205 – Б, ап. 27, ет. 4
Председател: Мариана Цолова Попчева
тел.: 0877 663 398
e -mail: dchu_pravec@abv.bg    


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Как да създадем НОВО диабетно сдружение или клон?

       Скъпи диабетици, ако във Вашето населено място все още няма създадено Диабетно сдружение (или клон) на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ (в общинските центрове)  или клон (в по-малките населени места на общината) , можете лесно да създадете такива чрез следната примерна схема:

1. Организира се Учредително събрание от  група диабетици  в населеното място - независимо дали е град или село.   Достатъчни са над  7 члена.
2. Избира се протоколчик, който  да води в Протокол - дневния ред, направените предложения и изказвания на събранието.
3. Избира се ИМЕ на сдружението – най-добре е това да бъде името на населеното място (ХХ)  –  например Диабетно сдружение „ХХ" ( или Клон "ХХ" към Общинско диабетно сдружение "ХУ" или Клон към БА "ДИАБЕТ" ).
4. Избира се Управителен съвет (УС) - Председател , зам. председател , секретар (и/или  касиер)  и Контролен съвет (КС), който следи за законността на всички действия на УС.

               """ Ако членовете на сдружението (клона) са сравнително малко - УС е от поне 3-ма, а КС - поне от  един член! 
5. Прави се СПИСЪК на членовете на организацията с трите имена и подписи. 
6. Приема се Устав (съобразен с Устава на БАД),  като регламент за дейността на сдружението. ( Клоновете работят с Устава на съответното сдружение към което се числят.)


За да се кандидатства за член на БАД   трябва да се подаде в офиса на БАД следните документи:

 • Молба за членство до  УС на  "Българска Асоциация Диабет”.
 • Ксерокопие на протокола от Учредителното събрание.
 • Списък с членовете на сдружението (клона).
 • Имената на сдружението (клона) и на председателя му. 
 • Точен адрес за кореспонденция, телефон и лице за връзка, ако имате и ел. поща, факс и др...
 • За клоновете на сдружения  - и Решението на съответното Общинско сдружение за приемане на клона към него. 
(ЗАБЕЛЕЖКА:   Ако в тази община няма създадено Общинско сдружение - тази организация е със статут на ОБЩИНСКИ КЛОН НА БА "ДИАБЕТ"  -  до създаването на сдружение в общинския център).

 

Този пакет от документи се разглежда на заседание на УС на БАД  и той взема решение за приемането на новата организация като  член на Асоциацията. Изпращат се документи от БАД за членството и правомощията на Председателя на НОВОТО СДРУЖЕНИЕ (КЛОН), като регионален  представител на БАД (в общината или населеното място).  

Най-големи възможности за самостоятелна дейност ще получите когато създадете СДРУЖЕНИЕ - като ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, чрез съдебна регистрация (по ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ). 

Организациите, които не са регистрирани в съда като СДРУЖЕНИЯ или като КЛОНОВЕ на някое местно сдружение,  а искат да бъдат РЕГИОНАЛЕН  КЛОН на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ задължително трябва да се регистрират в съответния съд като такива!.. ( Допълнителна информация и образци на документите за вписване можете да намерите в РИК Центрове на БАД в страната. )  

С получените от БАД документи  (а за Клоновете на БАД и след регистрация в съда)   Председателят на сдружението (клона)  може да кандидатства пред местната община (кметство) за отпускане на помещение за офис (клуб за дейност),  а при възможност и желание на кмета  - и на субсидия, ток, телефон, интернет и др...!
(Разбира се всяка община решава самостоятелно как да постъпи във всеки отделен случай..! ) 


ВСИЧКИ  СДРУЖЕНИЯ ИЛИ КЛОНОВЕ  -  ЧЛЕНОВЕ  НА  БАД, на базата на БРОЯ на своите реални членове (отчитат се чрез внесения в БАД списък с имена, адреси и възраст, както и членски внос за всички членове за годината) могат да участвуват в СОЦИАЛНАТА и ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ на "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ"  през годината -

 1. Програма за БЕЗПЛАТНО ХРАНЕНЕ;
 2. Програма за БЕЗПЛАТНИ МЕДИКАМЕНТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ;
 3. Програми за БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ   по различни теми;
 4. Програми за БЕЗПЛАТНО раздаване на материали, пособия и др... на  структурите, когато има в наличност .

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ето примерен текст за  МОЛБА за членство  в  БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  "ДИАБЕТ"
 

Приет за член на „Българска Асоциация Диабет”

с Решение на Управителния съвет

по Протокол № ................../.........20.... г.

Вх.№ на Рег. организация ........................../................

 

ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ „ДИАБЕТ”

 

 

                                  

                                                                                 

                   М  О  Л  Б  А

 

 

от............................................................................................................................................................

                                         /длъжност, трите имена на председателя/

Адрес:.....................................................................................................................................................

ЕГН...................................................,   лична карта №.......................,изд. .........................................

 

Председател на Сдружение / Клон  -................................................................................................................

 / наименование на организацията - кандидат за член /        

Седалище - ....................................................................................................................…...............   

/област, община, град/село/

Адрес :  ...........................…..................................................................................................................

Лице за контакти - ..................................................................................,  тел.  ...............................,

GSM - .................................,   e-mail -  ........................................,  сайт - ..........................................

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА,

 

На основание Решение по Протокол № ........../.............20......г.,  на Сдружение /  Клон   –  ...........................................
...............................................................................................................(име), както и на основание чл.26 и чл.27 от Устава
на “Българска Асоциация Диабет”  ДЕКЛАРИРАМЕ съгласие с разпоредбите на Устава на “Българска
Асоциация Диабет” и  желание за членство като РЕГИОНАЛЕН  КЛОН  на  БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ 
„ДИАБЕТ” за  община   -   ........................................................................................................ .

 

Приложения :

1.      Протокол от Учредителното събрание

2.      Списък на Управителния съвет / УС/ на организацията;

3.      Списък на Контролния съвет /КС/ на организацията

4.      Списък на членовете на организацията.
5.      Декларации за нечленуване в други организации на и за хора с увреждания.

(За Клоновете  -  и  Решение на Общинското диабетно сдружение за приемане на този Клон).
 

   Ако организацията е юридическо лице със собствена съдебна регистрация, към тези документи трябва да се приложат  и:

5.      Копие от съдебната регистрация на сдружението;

6.      Актуално състояние на сдружението;

7.      Копие от БУЛСТАТ.

 

 

 Дата:............................                                                                            С уважение:     .............................................    
                                                                                                                                             /подпис на Председателя/

                                                                                                                                         (+ печат за юридическите лица)

 

    

БА Диабет във Фейсбук