• Дейност
  • Тържествено честване на 20 годишнината на БАД
Тържествено честване по случай 20 години от учредяването на
„БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  ДИАБЕТ”

На 12 ноември в София се проведе тържествено събрание и честване на 20 годишнината от учредяването на Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  ДИАБЕТ” (БАД).  На събитието присъстваха всички председатели на диабетни сдружения в страната, дългогодишни активисти на БАД, допринесли за развитието на Асоциацията и подобряване на живота, лечението и контрола на хората с диабет в България, официални гости, представители на институции, ръководители на международни и национални партньорски организации.
В рамките на събранието проф. Мария Дамянова, доайен на българските ендокринолози и дългогодишен Зам.-председател на УС на БАД, направи кратък обзор на дейността и постиженията на Асоциацията от създаването й до днес, както и постави акцент върху ключовите постижения на българската диабетология и създаването на първите Диабетни клиники и центрове у нас.
Председателят на БАД - Д-р Адриан Стоев, активно ангажиран с каузата на диабета и самият той с диабет от 37 години, изнесе презентация за основните направления в дейността на организацията през годините на нейното съществуване. Д-р Стоев представи и основните проблеми на хората с диабет в България.
Презентациите бяха последвани от церемония по официално награждаване на симпатизантите, организациите и хората, подкрепили Асоциацията в развитието на нейната дейност и утвърждаването й сред обществото.
След официалната част събитието продължи с дискусии по проблемите на хората с диабет в България, със събеседници: Кристиян Андричук (представител на IDF-Европа), Виолета Златковска (Председател на „Съюза на Диабетните сестри на Македония”), Анджелика Цокова (от гражданско движение „ДНЕС”), представители на редица български пациентски и лекарски организации, журналисти и гости.
Честването завърши с тържествен концерт на самодейни групи на диабетните дружества от страната под надслов „Хората с диабет танцуват и пеят за вас”.
 

  • По случай юбилейното честване Българска асоциация Диабет получи поздравителни адреси от:
- Премиера на Р България – Бойко Борисов,
- Организациите в „Националния съвет за интеграция на хората с увреждания” към Министерски съвет,
- „Конфедерацията за защита на здравето”,
- Лекарски организации и сдружения и партньори на Асоциацията.

Четете още:

 
 

БА Диабет във Фейсбук