• Дейност
  • ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЛОВОДСТВОТО В БАД
Писмо  от  Президента на  IDF  до "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ"

Уважаеми д-р Стоев,

За мен е удоволствие да Ви информирам, че "Българска Асоциация Диабет"  беше приета за пълноправен член на Международната Диабетна Федерация (IDF) по време на заседанието на нашия Генерален съвет, проведено на 3 Декември 2011г.

От името на ръководството на IDF, искам да Ви благодаря , че се присъединихте към нашата растяща организация, наброяваща 217 асоциации-членки.
2011 беше година, през която се направиха големи крачки към реална промяна за хората с диабет,  година,  в която диабетът беше представен пред световните лидери в Ню Йорк на първата по рода си досега Среща на Върха по проблемите на незаразните заболявания (NCDs). С публикувания впоследствие от IDF Глобален план за действие по отношение на диабета, нашите застъпници по целия свят ще разполагат с насоки за предприемане на действия, които ще имат положителен ефект и ще дадат по-светло бъдеще на милиони хора и общности по света.
Аз Ви приканвам да станете част от работния екип на IDF и да ни помогнете да постигнем нашата мисия за насърчаване медицинските грижи, профилактиката и лечението на диабета в глобален мащаб .
Ние винаги сме отворени за Вашето мнение и Ви насърчаваме да ни държите в течение за Вашата дейност. Също така Ви приканваме да работите в тясно сътрудничество в регионалната структура на IDF за Европа.  В приложение изпращаме член 7 и член 8 от Устава, свързани с членството в организацията.

Още веднъж – Добре дошли в Международната Диабетна Федерация. Очаквам с нетърпение да науча Вашите идеи и гледни точки.

Сърдечни поздрави!
Проф. Жан Клод Мбаня -  
Президент на Международната Диабетна Федерация (IDF)

 

БА Диабет във Фейсбук