Финансови отчети на БА "Диабет" през 2023 година :

Тримесечен финансов отчет и доклад за дейността на БАД за 1 тримесечие на 2023г

Тримесечен финансов отчет и доклад за дейността на БАД за 2 тримесечие на 2023г

Тримесечен финансов отчет и доклад за дейността на БАД за 3 тримесечие на 2023г - 1 част 

Тримесечен финансов отчет и доклад за дейността на БАД за 3 тримесечие на 2023г - 2 част 

Тримесечен финансов отчет и доклад за дейността на БАД за 4 тримесечие на 2023г

...

БА Диабет във Фейсбук