• Дейност
  • ПРОВЕДЕН СКРИНИНГ ЗА ХОЛЕСТЕРОЛЕН ПРОФИЛ И ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМИ НА АХУ В ГРАД КУБРАТ

Материал за дейността на БАД в списанието на IDF

Материал за дейността на БАД бе публикуван в списанието
на Международната Диабетна Федерация (IDF)

БА Диабет във Фейсбук