• Дейност
  • 50 години живот с диабет ( автор - д-р Адриан Стоев)

Материал за дейността на БАД в списанието на IDF

Материал за дейността на БАД бе публикуван в списанието
на Международната Диабетна Федерация (IDF)

БА Диабет във Фейсбук