Материал за дейността на БАД бе публикуван в списанието
на Международната Диабетна Федерация (IDF)

БА Диабет във Фейсбук