• Дейност
  • ПРОТЕСТНА НОТА От Национално представителни организации на и за хора с увреждания

Материал за дейността на БАД в списанието на IDF

Материал за дейността на БАД бе публикуван в списанието
на Международната Диабетна Федерация (IDF)

БА Диабет във Фейсбук