Писмо на БАД до НЗОК за подобряване на лечението на диабета


Уважаеми д-р Цеков,

В момента изписването на различните медикаменти за лечение на ЗАХАРЕН ДИАБЕТ по линия на НЗОК е прекалено усложнено, бюрократично и недобре регламентирано. Това затруднява изключително пациентите, а някои абсурдно високи критерии на НЗОК ги принуждават с месеци да не се лекуват правилно, за да отговорят на тези изисквания..! 

На всеки шест месеца те трябва да вадят нов протокол. За целта са принудени да посетят своя ендокринолог, да направят редица изследвания, да посетят отново ендокринолога си за изписване на протокола, да чакат дълго в РЗОК (а за някои лекарства и няколко месеца за одобрение от НЗОК), да отидат след това при личния си лекар за изписване на рецепта и чак след това да получат своите лекарства от аптеката... По този начин в най-добрия случай пациентът губи в чакане по опашки 3-7 дни, а ако протоколът се утвърждава от НЗОК и още 2-3 месеца...! Кой е отговорен за липсата на достъп до ефективно лечение през този период? Кой ще плати за нервите по опашките, непроизведената продукция и болничните на този човек? (От малките селища пътуват до РЗОК няколко пъти...) Кой ще покрие увеличените разходи за лечение на настъпилите през тези месеци на напрежение и стрес увреждания?

Предлагаме това абсурдно разиграване, изнервяне и здравословно влошаване на хиляди пациенти НЕЗАБАВНО да се премахне чрез:
1. Удължаване на срока за изписване на нов протокол на една година. Дори според нас НОВ протокол е нужен единствено при промяна на лечението, на полваните медикаменти и/или при корекция на тяхната дозировка.
2. Регламентиране на ЕДИННИ КРИТЕРИИ за промяна на лечението и за отпускане на НОВИ антидиабетни лекарства, на базата на утвърдените международни стандарти за лош гликемичен контрол - при гликиран хемоглобин над 7 %.
3. Заверка на всички нови протоколи на ниво РЗОК, което ще облекчи достъпа и ще скъси значително времето за започване на НОВОТО лечение при недобре лекувани пациенти - с гликиран хемоглобин над 7%.
4. Осигуряване на достатъчно средства за САМОКОНТРОЛ, съобразно нуждите на провежданото лечение и добро обучение на пациентите. Те са най-добрата гаранция за поддържането на добър гликемичен контрол (под 7%), запазване на сегашното лечение и предпазване от всички усложнения на диабета, за които в момента НЗОК дава най-много пари!

Уважаеми д-р Цеков, надяваме се че тези наши конкретни предложения ще решат много от проблемите в ефективното лечение на диабета в България, ще го доближат до европейските препоръки и стандарти за диабетни грижи и ще спестят МНОГО средства на НЗОК за излишни хоспитализации и за високоспециализирано лечение на многобройните диабетни усложнения..!14.06.2012 г.                                                                                                                                   С уважение: ........................................
гр. София                                                                                                                                                                (д-р А. Стоев – председател на БАД)
   
  
В резултат от дейността на БАД и НАДД има голям шанс някои от поставените в това писмо проблеми да бъдат решени и част от предложенията да бъдат въведени от НЗОК  -  вижте тази статия !

 

БА Диабет във Фейсбук