• Дейност
  • ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ  ОТ УКРАЙНА   С ДИАБЕТ

Осигуряване на достатъчно средства за самоконтрол на диабета, съобразно нуждите на назначеното от лекарите лечение.

Уважаеми д-р Цеков,

        Разчитаме на Вашата далновидност за промяна на сегашния неефективен и скъп модел за лечение на диабетноболните в България. При него почти липсва профилактика, няма система за добро обучение, не се контролират системно потенциалните усложнения, пациентът не се лекува навреме ...! След време се плащат огромни средства за лечение на вече настъпили тежки увреждания - ампутации, хемодиализи, лазерно лечение, сърдечно-съдови и мозъчни операции, хоспитализации и др... Вместо това могат да се вземат ефективни и своевременни мерки за предпазване и забавяне на инвалидизиращите усложнения като важен фактор за това е и редовния самоконтрол на кръвната глюкоза - задължителен елемент от лечението на диабета ...!

        Много Ви моля при предстоящето обсъждане на бюджета на НЗОК за следващата 2013 година да съдействате ПРОБЛЕМЪТ да намери своето оптимално решение! В момента децата до 18 години се лекуват добре и имат относително достатъчно средства за редовен самоконтрол – по 1100 теста/годишно, което позволява 3 изследвания на ден на кръвната глюкоза. Така те поддържат относително добра метаболитна компенсация и се предпазват от бърза прогресия на диабетните увреждания. За съжаление (по сегашната нормативна уредба на НЗОК) с навършване на 18 годишна възраст те започват да получават само по 150 теста/годишно. Това спира доброто им лечение и те много бързо получават редица инвалидизиращи усложнения, поради които ежегодно постъпват в болници и се дават огромни средства за лечение на увреждания, които при добър самоконтрол могат да не настъпят или поне значително да се забавят..!
          Аналогично е положението при всички диабетноболни над 18 годишна възраст, които се лекуват чрез Интензифицирано инсулиново лечение (ИИЛ). Според редица широкомащабни проучвания на диабета ( DCCT – за тип 1 и UKPDS – за тип 2) бе установено категорично, че интензифицираният гликемичен контрол и лечение предпазват най-добре диабетиците от диабетните съдови увреждания - те намаляват опасността от настъпване и развитие на диабетната ретинопатия със 76%, на полиневропатията – с 61%, на нефропатията – до 54%, на високото ниво на холестерола – с 35% ...
          Всичко това е предпоставка за огромни икономии на средства при лечението на тези увреждания за НЗОК и държавата! Редовният самоконтрол предпазва и от животозастрашаващите тежки хипогликемии и кетоацидози, поради които диабетноболните много често се хоспитализират!...


Приложения:

1. Повече информация и аргументи по темата Ви предлагаме в Приложение 1 – наше писмо до Министерски съвет, внесено през месец януари 2011 г. То е подписано от всички видни ендокринолози в страната !
2. Предложение за конкретни промени в нормативната уредба на НЗОК, които могат да решат оптимално проблема сме дали в Приложение 2.

                                                                                                                                С уважение:  
07.06.2012 г.                                                                                                                                (д-р А. Стоев – Председател на БАД)
гр. София


 

БА Диабет във Фейсбук