Становище  от национално представителните организации на и за хората с увреждания
Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за медицинска експертиза.
Настояваме нелечимите заболявания с множество увреждания (каквото е ДИАБЕТЪТ) да се издава пожизнено ТЕЛК - Решение, с право на преосвидетелствуване при влошаване на състоянието
       През 2010 г. бе приета НОВА Наредба за медицинска експертиза. Там в член 69, алинея 4 се подчертава, че „При дефинитивни състояния без възможност за пълно или частично възстановяване на работоспособността (степента на увреждане) се определя пожизнен срок на инвалидността”. Такова заболяване е ДИАБЕТЪТ – той е нелечим и ако не се контролира постоянно и лекува много добре води до множество тежки, прогресиращи, водещи до инвалидност и смърт увреждания!
За съжаление до момента повечето ТЕЛК-ове в страната НЕ ПРИЛАГАТ този член при издаване Решения на болните от диабет, а продължават да издават решения с три годишна давност. Това от една страна е нарушение на новата Наредба, от друга - усложнява и задръства ТЕЛК-овете с излишна работа, а от трета – усложнява допълнително нелекия живот на хиляди диабетици с увреждания ..!

Във връзка с работата на ръководената от Вас работна група за промени в нормативната уредба за ТЕЛК-овете в България, категорично настояваме ДИАБЕТЪТ С МНОЖЕСТВО УВРЕЖДАНИЯ да се третира като ДИФИНИТИВНО НЕЛЕЧИМО ЗАБОЛЯВАНЕ, за което задължително да се прилага член 69, ал. 4 от Наредбата за медицинската експертиза.

Още по-редно и ефективно ще бъде (от социална гледна точка), ако :

За всички болни от НЕЛЕЧИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ решенията на ТЕЛК се издават ПОЖИЗНЕНО, с възможност за преосвидетелствуване, при влошаване на здравословното състояние на болните!

Неадекватно е при заболявания като ЗАХАРЕН ДИАБЕТ да се отчита „подобрение” на състоянието и намаляване на процента на инвалидност, като всеки лекар знае, че тази болест е хронична и с постоянно ПРОГРЕСИРАЩИ увреждания! Подобни оплаквания постъпват непрекъснато от пациенти в нашите дружества в цялата страна, особено през последните години...!
Надяваме се, че това наше предложение ще въведе по-добър ред, ще освободи много време и ще ускори ЗНАЧИТЕЛНО работата на ТЕЛК-овете...! От друга страна ще бъде намален постоянния и безсмислен ТОРМОЗ над хилядите болни български граждани !

Становището е прието от национално представителните организации на и за хора с увреждания, членове на НСИХУ, на свое вътрешно заседание на 28 май 2012 г.

С уважение,
Елка Тодорова
Зам.-председател на НСИХУ

 
БА Диабет във Фейсбук