• Дейност
  • Писмо до МЗ за среща на върха през 09.2011 година

Конгрес на IDF - Eвропа 2012

João Nabais е  новия президент на Европейската диабетна федерация                     
 

João Manuel Valente Nabais поема председателския пост на Европейската Диабетна Федерация на 23 септември 2012г. в Лисабон.
Новият президент пое официално длъжността от Крис Деликата по време на Годишното Общо събрание на IDF Europe и форума „ЗАЕДНО СМЕ ПО-СИЛНИ”, които се проведоха от 21-23 септември в Португалската столица.  След 9 години работа за Европейската федерация Крис Деликата се присъединява към Управителния Съвет на Световната диабетна федерация в качеството на вицепрезидент от януари 2012г.


Тази година Годишното общо събрание проведе избори също така за президент, който има последващ мандат (Президент-елект) след изтичането на настоящия такъв и 7 членове на Управителния Съвет на Европейската федерация.
Д-р Професор Сейназ Караденз от Турция беше избрана за президент-елект на Европейската федерация и ще подпомага работата на  Жоао Набайз през неговия 3-годишен мандат.
Управителният Съвет на Европейската федерация прие в състава си двама нови членове – Моминат Омарова от Азербайджан и Франциско Мартин Бермудо от Испания.
Маку Сарахеймо от Финландия, Алоиз Рудолф  (Словения), Нити Пал (Великобритания), Анемари Беверс (Холандия) и Моти Перлмутер (Израел)-  всички те бяха преизбрани за втори мандат.

На заседанията присъстваха над 110 участници – представители на асоциации членки от цяла Европа.
Форумът „ЗАЕДНО СМЕ ПО-СИЛНИ” даде възможност на Европейската Диабетна федерация и на националните асоциации–членки да вземат участие в интерактивни и полезни семинари на различни теми – от застъпничество и развитие на диабетните асоциации до лечение и грижи за пациентите с диабет.
Европейската федерация изказа благодарност на всички участници за изключително успешното протичане на общото събрание и форума.

Българска Асоциация Диабет, в качеството си на пълноправен член на Диабетната Федерация от декември 2011г.-  изпрати за първи път свои представители на форума: Д-р А.Стоев – Председател на БАД и М. Викторова – Координатор Международно сътрудничество и връзка с IDF.
Създадените контакти по време на форума с представители на организациите от Великобритания, Дания, Русия, Украйна, Турция, Белгия , Холандия и др., както и затвърдените отлични приятелски отношения с новоизбраните членове на Управителния съвет, ще помогнат да развием дейността на БАД на нова, по-широка и перспективна основа, като ползваме опита и успешните практики на тези организации.
Обединява ни една обща цел – подобряване живота и лечението на хората с диабет.
За постигане на тази цел - „ЗАЕДНО СМЕ ПО-СИЛНИ”, каквото е и мотото на форума.

 

  

СНИМКИ ОТ КОНГРЕСА:
                                   
       

 

БА Диабет във Фейсбук