• Дейност
  • България се присъединява към глобално проучване за нивото на осведоменост по отношение на една от се

Отговор на НЗОК - 24.09.2012 г.

Отговор на НЗОК на наше писмо
БА Диабет във Фейсбук