IDF отразява дейността на БАД - 2012

Месечния бюлетин на IDF отразява дейността на БАД
през "НОЕМВРИ - МЕСЕЦА НА ДИАБЕТА" - 2012 г.

БА Диабет във Фейсбук