• Дейност
  • ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЛОВОДСТВОТО В БАД
Месечния бюлетин на IDF отразява дейността на БАД
през "НОЕМВРИ - МЕСЕЦА НА ДИАБЕТА" - 2012 г.

БА Диабет във Фейсбук