ПИСМО ДО НЗОК ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНСУЛИНОВИ АНАЛОЗИ

 

Уважаеми д-р Цеков,
        Обръщаме се към Вас с молба за съдействие относно проблем, нерешен вече няколко години, касаещ реда, по който се одобрява лечението с инсулинови аналози. Въпреки значителния напредък – одобряване на лечението в РЗОК (а не в НЗОК, както преди), все още в Изискванията на НЗОК за лечение на 1-ви и 2-ри тип захарен диабет стоят парадоксалните критерии тези инсулини да се разрешават само на пациентите с много лош контрол (гликиран хемоглобин над 9%) и на пациентите с наднормено тегло (ИТМ над 30). По този начин пациентите, които полагат всички усилия да подобрят контрола си, но не успяват да постигнат това, са лишени от това най-съвременно лечение! Такава практика не съществува в Европа и в съседните ни страни… Няма логика пациентите да се държат умишлено в лош контрол – защото това води до усложнения, които освен огромна човешка и семейна трагедия, водят и до значително повишени разходи на НЗОК за лечение на тези усложнения!
        Молим за Вашето съдействие за организиране на тристранна среща и дискусия с ендокринолози и длъжностните лица в НЗОК, от които зависи разрешаването на този въпрос.


17.01.2013 г.                                                                       С уважение:
гр. София                                                      д-р Адриан Стоев -  (Председател на Българска Асоциация „Диабет“)
                                                                        Пенка Георгиева - (Българска Асоциация за Закрила на Пациентите) 
                                                                

 
БА Диабет във Фейсбук