ПИСМО ДО НЗОК ЗА САМОКОНТРОЛА    
    
                             Уважаеми д-р Цеков,

         Първо искам да Ви благодаря за планираните промени в нормативната уредба на НЗОК с цел отпускане на повече средства за самоконтрол на диабета през 2013 година! Приемаме, че предвиденото увеличаване на отпусканите тест-ленти за диабетиците над 18 години от 150 на 200 броя (годишно) е само първа стъпка към ефективното решаване на проблемите със самоконтрола на диабета в България! То ще помогне на поне част от диабетиците да се самоконтролират малко по-добре...            

Според всички наши досегашни предложения раздаването „на калпак” е много по-неефективно от регламентираното ДИФЕРЕНЦИРАНО отпускане (от ендокринолог) на достатъчно средства за самоконтрол, съобразно реалните нужди на провежданото от пациента лечение! Само така лечението ще стане достатъчно ефективно и ще превентира тежките диабетни увреждания. Разчитаме, че с гласувания бюджет на НЗОК за 2013 година ще бъдат осигурени достатъчно средства за систематично наблюдение, редовен самоконтрол и ефективно лечение и профилактика на хората с диабет в България...!

Настояваме за СПЕШНО решаване на няколко въпроса, които силно притесняват нашите членове:

1. Настояваме за регламентирано ДИФЕРЕНЦИРАНО ОТПУСКАНЕ (по индивидуална преценка от ендокринолог) на ДОСТАТЪЧНО средства за самоконтрол, съобразно реалните нужди на провежданото от пациента лечение:

• При Интензифицирано лечение с инсулин – от 600 до 1100 тест-ленти;
• При Конвенционално лечение с инсулин – от 200 до 300 тест-ленти;
• При Перорално лечение (съобразно опасността от хипогликемия) – от 100 до 300 тест-ленти за визуално определяне на гликемията;

2. При предстоящото договаряне с фирмите за глюкомери да бъдат допускани до участие единствено тези, осигуряващи УРЕДИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ, които точно да измерват кръвната глюкоза, съпоставимо с лабораторните резултати;
3. Към всеки глюкомер задължително да има и достатъчно средства за убождане (ланцети и игли), без които измерването е невъзможно, а рискът от зарази и инфекции много голям;
4. Фирмите да гарантират безпроблемно осигуряване на достатъчно тест-ленти през целия период на използване на дадения глюкомер (5 години), за да не се повторят проблемите с дарените преди няколко години на НЗОК корейски глюкомери и липсата на тестове за тях...!

Уважаеми д-р Цеков, решаването на поставените проблеми в самоконтрола на диабета в България, ще го доближат до европейските препоръки и стандарти за диабетни грижи и ще спестят МНОГО средства на НЗОК..! Сигурно знаете, че България е на последно място в Европа по осигуряване на възможности за самоконтрол на кръвната захар на пациентите със захарен диабет! Готови сме по всяко време на срещи с Ваши експерти и с експертите по ендокринология за допълнително изясняване на тези проблеми и пътищата за тяхното оптимално решаване!


06.12.2012 г.                                                                                                               С уважение: ........................................
гр. София                                                                                                            (д-р А. Стоев – председател на БАД
         

БА Диабет във Фейсбук