• Дейност
  • Предложение на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ за подобряване на лечението на хората с диабет, забавяне

Предложение на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ за подобряване на лечението на хората с диабет, забавяне на диабетните усложнения и намаляване на смъртността вследствие на диабета в Република България


Уважаеми д-р Цеков,

        С цел ограничаване на констатираните през последните години неблагоприятни тенденции - все по-голям брой заболели от ЗАХАРЕН ДИАБЕТ, високо ниво на всички диабетни усложнения, голям брой хоспитализации на диабетноболни в страната, както и постоянно увеличаващи се поради това средства, които дава НЗОК за лечение на ДИАБЕТА, а така също отчитайки предупрежденията на Световната здравна организация за очаквана ДИАБЕТНА ПАНДЕМИЯ и финансовите проблеми, които тя ще предизвика в цял свят, Ви предлагаме мерки за подобряване на лечението на хората с диабет, забавяне на диабетните усложнения и намаляване на смъртността вследствие диабета в Република България. Основната идея е подобряване на качеството на грижите и намаляване на усложненията вследствие на диабета в България чрез конкретни мерки, добавени към съществуващите условия за лечение:

1. Увеличаване на тест-лентите за самоконтрол на диабетиците, съобразно РЕАЛНИТЕ нужди на провежданото от тях лечение. Доброто обучение, мотивация и самоконтрол дават възможност на пациента да стане активен участник в лечебния процес и да носи отговорност за резултатите от него;
2. Отпускане на талони за периодични профилактични и контролни прегледи за ВСИЧКИ диабетни усложнения. В момента, за да се изпрати на определено изследване или преглед, пациентът трябва да има вече установено такова заболяване или усложнение... Това не позволява РАННО откриване на заболяването и своевременна вторична профилактика и лечение! Днес НЗОК дава много повече средства за болнично лечение на вече настъпили късни усложнения на диабета, отколкото за навременното превантивно лечение, предпазващо и забавящо прогресията им във времето ...!
3. Провеждане на задължителни консултативни прегледи със специалист -ендокринолог на пациентите, диспансерни при ОПЛ, които в рамките на една година не са достигнали целите на лечението. Така диабетът ще се лекува съобразно медицинските стандарти в Европа, и ще се даде приоритет на извънболничното лечение вместо по-скъпото лечение на усложненията в болница.
4. Въвеждане на механизъм за стимулиране на лекарите да обучават, мотивират и лекуват своите пациенти ВСЕ ПО-ДОБРЕ, което ще ограничи изброените по-горе слабости на системата - чрез диференцирано заплащане на извънболничните ендокринолози и личните лекари лекуващи диабетици, като един от критериите за формиране на тяхната заплата да бъде средната стойност на гликирания хемоглобин на техните пациенти през последните 3 или 6 месеца:
• При гликиран хемоглобин под 7.0 % - увеличение на заплатата с 10–20 %;
• При гликиран хемоглобин от 7.0 % - до 9.0 % - нормална заплатата;
• При гликиран хемоглобин над 9.0 - намаление на заплатата с 10–20 %;
По този начин в началото НЗОК дори ще икономиса средства, защото в момента над 75% от диабетиците у нас имат ЛОШ метаболитен контрол. Това е една от основните причини за констатирания през последните години БУМ на всички диабетни усложнения и постоянно нарастващите хоспитализации ...!
5. Регламентиране на МЕДИЦИНСКИ ОБОСНОВАНИ КРИТЕРИИ за промяна на лечението и за отпускане на НОВИ антидиабетни лекарства, на базата на утвърдените международни стандарти за лош гликемичен контрол - при гликиран хемоглобин над 7.0 %.


Надяваме се тези предложения да бъдат обсъдени с експертите на НЗОК и след тяхното въвеждане заболеваемостта и тежките усложнения на хората с диабет в България да намалеят..! Очакваме работна среща с Вас и експертите на НЗОК през месец ноември - по повод на Световния Диабетен Ден – 14.11.2012 г. Моля Ви тя да бъде организирана във времето след 15 часа.


07.11.2012 г.                                                                                      С уважение:
гр. София                                                                                                                  (д-р А. Стоев – председател на БАД)
 

БА Диабет във Фейсбук