• Дейност
  • Национална среща за ДИАБЕТА - БАД, НАДД, КЗ в НС, лекари и фирми - "ЗАЕДНО СРЕЩУ ДИАБЕТА"

Отговор от ДАНС

Отговор от ДАНС
БА Диабет във Фейсбук