• Дейност
  • ПОДКРЕПА НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ДЕЦАТА С ДИАБЕТ

Писмо до БЗС

Писмо до  Българския Зъболекарски Съюз

Уважаеми д-р Миланов,
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ (БАД) е единствената НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОРАТА С ДИАБЕТ в Република България. 

Тя е основана през 1990 година от видни български ендокринолози, лекари и пациенти, под ръководството на проф. Н. Колебинов. Ние се борим за подобряване на живота, лечението и профилактиката на над 500 000 диабетици от цялата страна. За целта изискваме от държавата да осигури необходимите условия за съвременно лечение и самоконтрол на диабета и системна профилактика на диабетните усложнения! Наред с това защитаваме правата на диабетноболните и се стремим да решаваме поставените от тях проблеми, чрез компетентните държавни и здравни институции и учреждения. Ръководството на БАД работи в тясно сътрудничество с всички пациентски организации от Конфедерацията за ЗАЩИТА на ЗДРАВЕТО, с Българското дружество по ЕНДОКРИНОЛОГИЯ, със Сдружението на ДИАБЕТНИТЕ СЕСТРИ в България, както и с много други български и международни организации!
Недобре контролираният захарен диабет, характерен за над 75% от диабетиците в България, води до редица тежки съдови усложнения. Едно от тези усложнения е парадонтозата, която касае стоматологичното здраве на пациентите и изисква особени грижи. По този повод, още преди учредяването на НЗОК, ние настоявахме в пакета от задължителни прегледи на пациентите с диабет да бъдат включени поне два прегледа при стоматолог годишно, а при нужда и възможност - физиотерапевтичен курс и евентуална хирургия за лечение на парадонтозата. За съжаление НЗОК продължава да не прави нищо за профилактиката на диабетните усложнения и особено по отношение на стоматологичното здраве..!
В тази връзка молим за съдействие Българския Зъболекарски Съюз (БЗС) и предлагаме съвместна дейност за организиране на безплатни профилактични прегледи на диабетиците в страната. Ние поемаме ангажимент да информираме хората с диабет в посочени от Вас населени места в страната за такива прегледи, провеждани от Ваши зъболекари – по график. От една страна това ще създаде реална картина на стоматологичното здраве сред диабетиците в страната, а от друга ще насочи нашите членове към включилите се в инициативата стоматолози като техни доверени зъболекари…!
През 2009 – 2010 година проведохме подобна инициатива в сферата на нефрологията - съвместно с БЪЛГАРСКАТА БЪБРЕЧНА АСОЦИАЦИЯ. Бяха открити много нови случаи на хронични бъбречни увреждания сред хората с диабет в страната и бе констатирано, че над 43% от случаите на тежки бъбречни усложнения, водещи до хемодиализа, се дължат на диабета! Предстои провеждането на подобен съвместен проект и с Българското неврологично дружество, с подкрепата на фирма „Пфайзер“ за проучване на диабетната полиневропатия. Очакваме Вашите предложения за подобна съвместна дейност и в сферата на денталното здраве! На базата на това изследване ще могат да се предложат на НЗОК конкретни мерки за подобряване на денталното лечение на диабетиците.

За повече информация за взаимовръзката на Диабета и Денталното здраве вижте статията:
http://www.puls.bg/health/dental/news_8041.html


27.03.2013 г.                                                                                                                                                                            С уважение: …………………………
гр. София                                                                                                                                                                                                           ( д-р А. Стоев – председател на БАД )

 
БА Диабет във Фейсбук