Международен турнир по футбол

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР ПО ФУТБОЛ - 2013 г.

„Българска Асоциация Диабет”/БАД/
стартира поредица от инициативи, насочени към младите хора с диабет.
Тяхната цел е повишаване информираността относно оптималния контрол и лечение, както и подобряване възможностите за активен живот, професионална и личностна реализация.             През 2012 г. беше поставено началото на тези инициативи – старт на фейсбук страница на БАД съдържаща полезна информация, поднесена по атрактивен начин, провеждане на семинар на тема „Диабет – да защитим нашето бъдеще”, набиране на играчи за сформиране на футболен тим. Тази последна инициатива се увенча с успех бе създаден аматьорски БЪЛГАРСКИ футболен отбор, който регистрирахме за участие в Европейския турнир за хора с диабет – в гр. Задар, Хърватска, в периода 26-31 Август 2013. 
            По линия на нашите международни партньори вече сме осигурили настаняването на участниците в спортния комплекс за периода на състезанията (26-31 Август), както и подходящ диетичен хранителен режим. В качеството си на НПО и дружество с нестопанска цел, работещо в обществена полза БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  „ДИАБЕТ” не разполага с финансова възможност да покрие изцяло разходите ни за участие в турнира.
           Обръщаме се към ВСИЧКИ ФАРМАЦЕВТИЧНИ ФИРМИ, като наши добри и ангажирани партньори, с молба за съдействие, за да превърнем това спортно събитие в истински празник не само за футболистите, но и за всички наши членове и съмишленици от страната.
 
          Вашата подкрепа за тази обществено значима кауза ще утвърди позициите Ви на социално - отговорна и ангажирана компания.
         
          Предварително Ви благодарим!

                        С уважение,      Д-р А.Стоев - Председател на УС на БА "Диабет"  
БА Диабет във Фейсбук