• Дейност
  • ДИАБЕТЪТ - ТИХИЯТ УБИЕЦ НА СЪВРЕМЕННИЯ ЧОВЕК
ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Българска Асоциация „Диабет“ към Национален Рамков Договор-2014

Уважаема д-р Андреева,
Уважаема д-р Тодорова,
Уважаеми д-р Райчинов,
Уважаема д-р Джафер,

 Българска Асоциация „Диабет“ е НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВЕНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ДИАБЕТ в Република България, основана през 1991 година от видни български ендокринолози, лекари и пациенти. Ние се борим за подобряване на живота, лечението и профилактиката на диабетиците от цялата страна. За целта изискваме от държавата да осигури необходимите условия за съвременно лечение и самоконтрол на диабета и системна профилактика на диабетните усложнения. Наред с това защитаваме правата на диабетноболните и се стремим да решаваме поставените от тях проблеми, чрез компетентните държавни и здравни институции и учреждения. Ръководството на БАД работи в тясно сътрудничество с всички пациентски организации от Конфедерацията за защита на здравето, с Българското дружество по ендокринология, с лекарската Българска Диабетна Асоциация, със Сдружението на диабетните сестри в България, както и други български и международни организации.

Във връзка с предстоящото начало на преговорите за Национален Рамков Договор за 2014 г., искаме да насочим Вашето внимание към един проблем, решаването на който би довел до подобряване на контрола на диабета на стотици пациенти, а именно този на възрастните диабетици на лечение само с перорални антидиабетни лекарствени средства (таблетки). До 2008 г. тези пациенти бяха консултирани веднъж годишно със специалист-ендокринолог, който правеше оценка на състоянието на заболяването и определяше най-подходящото лечение. След 2008 г., по неизвестни за нас причини консултациите станаха не-задължителни и за част от пациентите достъпа до ендокринолог бе прекъснат, като единствена възможност за консултация със специалист остана платения преглед, който по-бедните хора не могат да си позволят. Факт е, че не всички общопрактикуващи лекари имат познанията за диабета и диабетните усложнения каквито имат ендокринолозите. На практика консултацията със специалист „по преценка“ често означава отсъствие на такава консултация, което се отразява неблагоприятно на контрола на заболяването и в последствие – развитие на инвалидизиращи усложнения (слепота, ампутации, бъбречна недостатъчност, инфаркти, инсулти)!

Молим за Вашето съдействие в новия Национален Рамков Договор консултацията със специалист-ендокринолог на пациентите с диабет, лекувани с таблетки и диспансеризирани при общопрактикуващите лекари да бъде задължителна - един път годишно.


Гр. София                                                                                                         С уважение:
04.09.2013 г.                                                                                                                                         ………………………………..
                                                                                                                                                           ( д-р А. Стоев – Председател на БАД)
 БА Диабет във Фейсбук