• Дейност
  • Отговор на НЗОК за снабдяването с лекарства - 03.2020
ПРЕДЛОЖЕНИЕ на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ
във връзка с Националния ДИАБЕТЕН РЕГИСТЪР


Уважаема г-жо Министър,
Молим Ви за спешна среща във връзка с настоящото и редица наши предишни предложения по проблемите на ДИАБЕТА през последните месеци (Предложенията към Нац. Здравна стратегия 2014-2020 г., Предложение към НРД-2014 г., за Дългосрочна нац. стратегия за диабета  и Писмо до НЗОК ), както и дискусия за Работната група за изработване на Национален ДИАБЕТЕН регистър. Според нас на базата на Националната Здравна Стратегия (2014 -2020 г.) е необходимо да се разработят и Дългосрочна национална стратегия за борба с диабетната пандемия и Национална програма за борба с диабета в България, което сега се прави в редица европейски страни..! Настояваме бързо да се възстанови Експертния съвет по ЕНДОКРИНОЛОГИЯ към МЗ, за което имахме обещание от министър Д. Атанасова (с ваш изх. № 15-00-138 / 14.08.2012 г.), но засега той все още не е сформиран и не работи..!
Не сме съгласни в Работната група към МЗ за разработване на НАЦИОНАЛЕН ДИАБЕТЕН РЕГИСТЪР да няма представител на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ, която е единствената Национално-представена организация на хората болни от диабет в България, защитаваща правата на над 500 000 българи с диабет и техните семейства и настояваме този пропуск спешно да бъде отстранен!

Желателно е на срещата да участват представители и на Българското Дружество по ендокринология (БДЕ) – като експерти. Много Ви моля срещата да бъде организирана след 16.00 часа за да мога да присъствам лично, тъй като аз съм учител и имам часове до тогава!

Приложения:
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ за провеждане на съвместна обучителна кампания и скрининг за ДИАБЕТ по повод Световния ден на диабета – 14 ноември 2013 година.


16.09.2013 г.                                                                                 С уважение: ………………………….
гр. София                                                                                 (д-р Адриан Стоев – председател на БАД)
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПОЯСНЕНИЕ:  СЛЕД ТОВА ПИСМО ИМАХМЕ ПОЛОЖИТЕЛНА РЕАКЦИЯ НА МЗ -
ДВАМА НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ (д-р Адриан Стоев и Светла Алексиева)  БЯХА ВКЛЮЧЕНИ В РАБОТНАТА ГРУПА  КЪМ МЗ, КОЯТО РАЗРАБОТВА НАЦИОНАЛНИЯ ДИАБЕТЕН РЕГИСТЪР, КОЙТО ЩЕ СЕ ФИНАНСИРА ОТ НОРВЕЖКИ ФОНД!
БА Диабет във Фейсбук