• Дейност
  • Министър д-р Петър Москов благодари на БАД за спортната активност и стимулирането на диабетиците да
Писмо на БАД до НЗОК от 27.08.2013 г.

Уважаема д-р Тодорова,

         Позволете ми да Ви пожелая ползотворна работа през Вашия втори мандат като Управител на НЗОК! Убедени сме, че с Вашия професионализъм и отговорност ще спомогнете за подобряване качеството на българското здравеопазване за достигане до желаното от всички нас европейско ниво!
         Днешното недостатъчно ефективно лечение на диабета в България много бързо прави хиляди хора инвалиди. Това е и основна причина за значителни неефективни разходи на НЗОК за тяхното лечение и поддържане. България в момента е на последно място в Европа по качество на диабетните грижи, в противоречие с приетата тази година декларация на ЕК за равнопоставеност и еднакъв достъп до медикаменти, медицински устройства и консумативи за всички пациенти с диабет – граждани на европейски страни.
         След многократни настоявания на лекари и пациенти през изминалите години, в средата на юни 2013 г. в НЗОК се проведе работна среща между експерти на НЗОК, ръководството на отдел „Лекарствена политика“, Републиканските ендокринолози - доц. К. Коприварова и проф. С. Захариева, представители на Българското Дружество по ЕНДОКРИНОЛОГИЯ (БДЕ), „Българска Асоциация ДИАБЕТ” (БАД) и Националната Асоциация на Децата с Диабет (НАДД) за дискусия по проблемите на ДИАБЕТА.
Всички участници в тази дискусия единодушно приехме няколко изключително важни решения за по-ефективното лечение на диабета, които бяха оформени в общ Протокол, който след това бе подписан в НЗОК.

От името на „Българска Асоциация ДИАБЕТ“, като участник в тази среща, изразявам нашето очакване новото ръководство на НЗОК да реализира спешно тези решения! Те ще допринесат за по-добрата профилактика, обучение, лечение и самоконтрол на ДИАБЕТА в България и значително ще подобрят качеството на живот и здравето на хиляди български диабетици! Известно е, че доброто обучение, съвременното лечение и редовният самоконтрол на пациентите с диабет от една страна предпазват и забавят всички диабетни усложнения, а от друга – спестяват огромни средства на НЗОК - за хоспитализации поради хипогликемии, кетоацидози, лечение на настъпили диабетни увреждания, инвалидизации, загуба на трудоспособност и др.
 За Ваша информация Ви прилагам Копие от Протокола от тази среща.
Искам да ви уверя, че „Българска Асоциация ДИАБЕТ“ е готова да окаже пълно съдействие във всички дейности, които бихте инициирали в тази насока!
БА Диабет във Фейсбук