Изключително важна ДОБРА НОВИНА  от НЗОК !

СКЪПИ КОЛЕГИ,
На заседание на Надзорния съвет на НЗОК днес е прието увеличение на тест-лентите за диабетиците над 18 годишна възраст, които са на Интензифицирана инсулинова терапия от 150 на 300 тест-ленти годишно, а за пациентите на Конвенционална терапия с инсулин - 150 теста годишно.
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ (БАД) вече повече от 18 години постоянно поставя проблема за недостатъчния брой тест-ленти за самоконтрол на диабета в България (можете да видите нашите писма от последните години на сайта).
През последните няколко години ние бяхме подкрепени и от Националната Асоциация на Децата с Диабет (НАДД), Българското Дружество по  Ендокринология (БДЕ), Българската Диабетна Асоциация (лекари), Републиканските ендокринолози - проф. С. Захариева и доц. К. Коприварова, както и всички водещи експерти по ендокринология в България...! Внесохме няколко ОБЩИ писма до НЗОК, МЗ, КЗ в НС... подписани от  пациентските и лекарските организации, както и всички водещи ендокринолози в страната. 
За съжаление вече НЯКОЛКО пъти през годините вече постигнати в НЗОК договорености за САМОКОНТРОЛА не бяха въведени, поради честа смяна на ръководството на НЗОК и МЗ...
Днес най-накрая имаме първи малък, но ЖИЗНЕНОВАЖЕН за хиляди пациенти успех в това направление на нашата дейност и с нетърпение очакваме официалната позиция на НЗОК за подобряване на самоконтрола на ДИАБЕТА в България.
Искам специално да благодаря на всички които ни подкрепиха през годините и особено на присъствалите и подписалите Протокола от съвместната ни работна среща през това лято, която доведе до това решение -  http://www.badiabet.com/index.php/bg/2011-11-02-11-34-57/258--27082013- .

Благодаря и на Ели Котова, и на Ендокринолозите и на РАЗУМНИТЕ служители в НЗОК!
С признателност нека си спомним и за проф. Мария Дамянова, която също направи 
много за този УСПЕХ! 

Когато работим ЗАЕДНО не може да не постигнем успех! Трябва да продължим да работим - ВИНАГИ ЗАЕДНО - до постигането на РЕДОВЕН САМОКОНТРОЛ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ДИАБЕТИЦИ...! 
С това решение НЗОК ще спести мнооого излишни разходи за лечение на усложненията. Дано тези пари да се използват рационално в същата насока - САМОКОНТРОЛ, ОБУЧЕНИЕ, ПО-ДОБРО ЛЕЧЕНИЕ НА ДИАБЕТА... И СИСТЕМЕН КОНТРОЛ НА ВСИЧКИ ДИАБЕТНИ УСЛОЖНЕНИЯ...! 
НЗОК трябва да отпуска толкова тест-ленти за самоконтрол, колкото са необходими за ЕФЕКТИВНО провеждане на съответното лечение - те трябва да се определят от лекуващия ендокринолог! 
Това би трябвало да става съобразно типа на лечението (интензифицирано или конвенционално инсулиново, таблетно, дието...), проведеното обучение за саморегулация, мотивацията и общата култура на пациента, както и резултатите от провежданата терапия, установени периодично (на 3 - 6 месеца) чрез стойностите на Гликирания хемоглобин...!

Този подход ще оптимизира много лечението на ДИАБЕТА в България и ще подобри "Качеството на диабетните грижи", защото в момента сме на ПОСЛЕДНО място в Европа по този показател!...
БА Диабет във Фейсбук