• Дейност
  • Хора с диабет от всички възрасти се обединиха около мотото ЗАЕДНО СМЕ ПО-СИЛНИ

Хора с диабет от всички възрасти се обединиха около мотото "ЗАЕДНО СМЕ ПО-СИЛНИ!"

Под надслов "ЗАЕДНО СМЕ ПО-СИЛНИ" Българска Асоциация „Диабет” проведе в София национален обучителен семинар за председателите на диабетните дружества от страната. Семинарът, посветен на Световния ден за борба с диабета - 14 ноември даде възможност на участниците да се включат в конструктивен диалог и да споделят знания, опит и добри практики.

Интересът на аудиторията беше привлечен от интерактивните лекции на проф. Лъчезар Гроздански "Диабет и атеросклероза", проф. Михаил Боянов „Физическа активност и спорт при захарен диабет и метаболитен синдром”, доц. Малина Петкова „Немедикаментозно лечение на диабет тип 2” и д-р Васил Вълов „Национално проучване за информираността за Захарен диабет”.
Изненадата в края на заседанието поднесе доц. Мария Брусева - зам.председател на УС на БАД, която представи пред асоциацията "Младата смяна" - новоучредената младежка секция на БАД, която е плод на ентусиазма и усилията на млади хора с диабет от различни градове на България. Те са обединени от каузата за осигуряване по-добро лечение и контрол, както и възможности за активен живот и успешно кариерно развитие, независимо от предизвикателствата на здравословния им проблем.

На 14 ноември се проведе и първата официална среща на Младежката секция към БАД. По време на събитието младежи от четирите краища на страната, в присъствието на изявени ендокринолози и спортни деятели, обмениха опит по въпроси, свързани със здравословното хранене, спортната активност, социалната интеграция, комуникацията и създаването на общност на младите хора с диабет. Неформално младежката секция съществува от април т.г., когато беше даден старт на подготовката за участие във футболния турнир за диабетици DIAEURO, проведен в гр. Задар, Хърватска, под егидата на Европейската диабетна федерация.

14 ноември е обявен за световен Ден на Диабета и се чества всяка година от 1991 година насам под егидата на Световната Здравна Организация. През 2006 г. с резолюция 61/225 на ООН той става ден, официално наблюдаван и от ООН.
Датата е избрана умишлено - тъй като на този ден е роден Фредерик Бантинг, който заедно с Чарлс Бест, прави епохалното откритие за ролята на инсулина при лечението на захарния диабет.
Днес, в над 160 страни по света, денят се чества от различни организации, компании, здравни сдружения и съмишленици, обединени от една цел: подобряване начина на живот и лечението на хората с диабет.
Данните сочат, че през 2011г. диабетът е бил причина за смъртта на над 4 милиона и половина души, а над 465 милиарда долара са били необходими за лечение. Тези цифри шокират, още по-тревожно е, че се очаква през 2030г. заболелите от диабет да достигнат 552 милиона души.
Нужно е епидемията да бъде спряна! Как може да стане това? Чрез широко популяризиране, информиране на обществото, превенция и успешен контрол на заболяването. 
БА Диабет във Фейсбук