• Дейност
  • 50 години живот с диабет ( автор - д-р Адриан Стоев)

БАД желае на всички Весели празници!

БА Диабет във Фейсбук