МЛАДЕЖКИ ЛАГЕРИ НА IDF

До техническите сътрудници в РИКЦ на БАДиабет

Уважаеми колеги,
На свое заседание през м. януари, УС на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ утвърди свои основни приоритети в работата през 2015 г. между които са:
            -   Повишаване информираността и възможностите за самоконтрол и поддържане на устойчиво компенсиран диабет чрез осигуряване на съвременни и достъпни форми на обучение,  и
            -   Разширяване  дейността, насочена към младите хора с диабет – търсене на нови форми на контакти за осигуряване необходимото обучение, сътрудничество и взаимопомощ.

Като пълноправен член на IDF нашата асоциация има възможност да излъчи свой представител за участие в обучителните  семинари на IDF за млади активни членове на нашите дружества, които ще се проведат тази година както следва:
  • 13 - 19 Юли /2015 година/   – в град Arnhem - Холандия
  • 27 Ноември - 5 Декември – в град Ванкувър - Канада
Условията за участие са: 
Младежи с диабет на възраст 18-30 години с изявен интерес и активно участие в дейността на Асоциацията, с добри комуникативни умения, желание да работят като доброволци за БАД, безупречна репутация, отлично владеене на английски език.
 
Моля в срок до 18 Март 2015г. да изпратите вашите предложения за участник в семинарите на IDF, заедно с кратка биографична справка на английски език.
Повече информация за учебните семинари на IDF ще бъде публикувана на сайта на асоциацията и на страницата във фейсбук.

С уважение:
Майя Викторова
БА Диабет във Фейсбук