• Дейност
ВАЖНО  - отговор от НЗОК -
как да се осигуряват с инсулин хората, които стоят повече от месец в чужбина ?
БА Диабет във Фейсбук