• Дейност
  • 50 години живот с диабет ( автор - д-р Адриан Стоев)

ВАЖНО - отговор от НЗОК за инсулините в чужбина

ВАЖНО  - отговор от НЗОК -
как да се осигуряват с инсулин хората, които стоят повече от месец в чужбина ?
БА Диабет във Фейсбук