• Дейност
  • Министър д-р Петър Москов благодари на БАД за спортната активност и стимулирането на диабетиците да

Отговор на Омбудсмана за алфа-липоевата киселина

ОТГОВОР НА ОМБУДСМАНА  НА ПИСМО НА ВАРНЕНСКАТА ДИАБЕТНА АСОЦИАЦИЯ СРЕЩУ ИЗВАЖДАНЕ ОТ ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК НА ЛЕКАРСТВАТА С АЛФА-ЛИПОЕВА КИСЕЛИНА


БА Диабет във Фейсбук