• Дейност
  • Национална среща за ДИАБЕТА - БАД, НАДД, КЗ в НС, лекари и фирми - "ЗАЕДНО СРЕЩУ ДИАБЕТА"

НАЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ НА БАД

НАЦИОНАЛНА  ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ  НА  БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  ДИАБЕТ


БА Диабет във Фейсбук