ЗАЕДНО

На 26 Юни Българска Асоциация Диабет стана домакин на среща на ръководители и представители на пациентски организации, ангажирани с проблемите на подобряване медицинските грижи и условията за осигуряване на оптимален контрол на състоянието на хората с диабет в България.
Повод да се съберат заедно на едно място БАД, НАДД, „Диабет, преддиабет и метаболитен синдром“, сдружение „За инсулиновите помпи“, сдружение „Български диабетен алианс“ и сдружение "Диабет - тип 2" беше медийното отразяване на протеста на майки на деца с диабет на инсулинови помпи пред МЗ от предишния ден.
Присъстващите потвърдиха становището си, че са единни относно правото на достъп до адекватно лечение и контрол на заболяването, включително и с инсулинови помпи, съгласно определени от медицински специалисти критерии, без критерий  за възраст, което да бъде гарантирано от институциите като право за всеки български гражданин.

Повече информация за диабетните грижи в различни страни в Европа може да намерите  в изданията на Международната Диабетна федерация:
 
  1. „Пъзел от политики“
  2. „Достъп до качествени медицински грижи и устройства за пациентите с диабет в Европа“
 
Българска асоциация диабет е национално представена организация, член на Международната Диабетна федерация (IDF).

www.badiabet.com
БА Диабет във Фейсбук