• Дейност
  • ПРОТЕСТНА НОТА От Национално представителни организации на и за хора с увреждания

Отговори на наши писма за ДП

Отговори на наши писма до институциите
срещу изключването на медикаментите с алфа-липоева киселина от Позитивния списък на НЗОК


1. Отговор от ОМБУДСМАНА на Република България -
2. Отговор на МИНИСТЕРСТВО  НА  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО -БА Диабет във Фейсбук